computer-architecture

Topic Replies Activity
Sự khác nhau giữa hai thuật ngữ kiến trúc máy tính và tổ chức máy tính 5 April 14, 2023
Chuyển số âm sang hệ nhị phân 14 January 4, 2023
Có nên học kiến trúc máy tính ở kỳ 2 - năm thứ nhất 6 October 31, 2022
Học mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính bắt đầu từ đâu? 4 August 5, 2022
Concurrency and parallelism 8 June 5, 2022
Hỏi về môn Kiến trúc máy tính UIT 6 December 29, 2021
Làm sao để học hiệu quả kiến trúc máy tính 5 September 12, 2021
Giải thích đề sắp xếp dữ liệu kiểu int trên file nhị phân 5 April 11, 2021
Bộ nhớ cache là gì và cách nó hoạt động? 12 November 27, 2020
Kiến trúc máy tính: thiết kế module nhớ 2 June 10, 2020
Phân biệt giữa cấu trúc máy tính, kiến trúc máy tính và tổ chức máy tính 3 February 24, 2020
Bài tập kiến trúc máy tính và hợp ngữ 5 November 1, 2019
Tìm tài liệu môn Kiến trúc máy tính và Vi điều khiển 4 November 17, 2018
Biểu diễn số nguyên âm thành số nhị phân 4 August 7, 2019
Nhận xét về số nguyên có dấu 16bit biểu diễn ở hệ 16 là e9ba(16) 2 May 22, 2019
Xin tài liệu bài tập kiến trúc máy tính 15 March 1, 2019
Thắc mắc về khái niệm overhead 2 January 4, 2019
Môn tổ chức và kiến trúc máy tính có quan trọng lắm không? 11 January 4, 2019
Hỏi về sách lý thuyết Kiến Trúc Máy Tính + Kỹ Thuật Số 3 December 21, 2018
Thi cuối kỳ kiến trúc máy tính 1 December 13, 2018
Hỏi về thực hiện lệnh mips trong môn kiến trúc máy tính 7 November 20, 2018
Xin tài liệu môn Kiến trúc máy tính 7 May 13, 2018
Xin tài liệu Kiến trúc máy tính dễ hiểu bằng tiếng Việt 1 March 4, 2018
Benchmark một hệ thống, dễ hay khó? 1 December 14, 2017
Tính giá trị của cửa sổ chống tắc nghẽn(congwin) 1 December 7, 2017
Khi nhả phím thì ASCII và scan code của phím đó có được xóa trong keyboard buffer? 1 August 19, 2017
Khi nào dùng bù 1, bù 2 trong mã binary? 4 October 14, 2017
Chu kì lệnh trong máy tính 2 October 11, 2017
Câu hỏi về kiến trúc máy tính 5 July 26, 2017
This Topic Was Deleted 6 December 29, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?