Tính giá trị của cửa sổ chống tắc nghẽn(congwin)

Mình có bài này mà chưa có công thức giải. mọi người có thể chỉ mình cách làm không ạ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?