Kiến trúc máy tính: thiết kế module nhớ

Chỉ dùng các chip nhớ SRAM có dung lượng 16K x 8 bit và các bộ giải mã 2→ 4, hãy thiết kế module nhớ có dung lượng 256KB.

mọi người chỉ em cách làm bài này với ạ.
em cảm ơn.

Một con chip SRAM là 16KB => để có 256KB thì cần 16 con chip.
Mà để chọn được 1 trong 16 con chip để active thì bạn cần 4 bộ giải mã.
Sau đó bạn dùng 2 bit cao của địa chỉ cho vào cả 4 bộ giải mã để đọc ram.
Rồi 2 bit cao nhất của địa chỉ sẽ chọn ra là enable bộ giải mã nào.

PS: đọc nhầm chip ram, đã sửa để tăng số lượng chip ram lên

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?