Chu kì lệnh trong máy tính

Chào mọi người ạ, cho mình hỏi mục đích tìm hiểu về chu kì lệnh trong máy tính ạ.

Mình tìm được cái này, bạn cố gắng dịch nhá XD
http://www.webopedia.com/TERM/I/instruction_cycle.html

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?