Sinh viên mất gốc tìm trung tâm dạy tiếng anh [english] (5)
Tư vấn nơi làm việc cho fresher nhúng/iot [dev chat] (1)
Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây ( 2 3 4 ) [dev chat] (76)
Xin tài liệu, nguồn tài liệu về công nghệ blockchain [dev chat] (3)
Nhận xét về web học lập trình [programming] (12)
Hỏi về cách tải project trên gitLab về và build trên máy tính [programming] (5)
Sinh viên năm cuối ngành ĐT-VT chuyển qua học CNTT được không và cần những gì để đi làm? [dev chat] (4)
Tư vấn mua laptop cho sinh viên năm nhất [randomq] (3)
Cách để visual studio chạy được mọi ngôn ngữ [randomq] (7)
Lỗi khi add-migration trong asp.net core [programming] (3)
Hỏi về thực tập ở fpt? [dev chat] (4)
Độ tuổi bị "đào thải" trong ngành IT [fun] (13)
Bản chất của phương thức trong class [programming] (14)
Kiểm tra việc thao tác trên listbox winform C# [programming] (10)
In ra màn hình từ 1 đến 1000 không dùng loop, không dùng if [dev chat] (19)
Lỗi khi kết nối ms SQL vào java sử dụng eclipse [programming] (1)
Write-WriteLine-Read-ReadLine-ReadKey Trong C# khác nhau như thế nào? [programming] (6)
Tại sao pow(10, 2) ra 99? [programming] (11)
Bắt đầu học điện tử cơ bản từ đâu? [dev chat] (15)
Học developer nên chọn CS hay SE hơn? [randomq] (3)
Thắc mắc về deploy folder lên heroku [programming] (2)
Tân sinh viên CNTT thì nên mua laptop mới hay cũ? [randomq] (3)
Cần sửa lỗi danh sách học sinh [programming] (3)
Hỏi về sách thuật toán cho Python [dev chat] (1)
Lỗi khi dùng fgets trong c [programming] (5)
Hỏi về param image_file trong face++ API [programming] (7)
Object-Oriented Programming — The Trillion Dollar Disaster [hacker news] (4)
Autoplay audio trong HTML5 [programming] (5)
Viết hàm cấp phát bộ nhớ và nhập giá trị cho một mảng, trả về con trỏ mảng và số phần tử [programming] (3)
Bài toán nhảy về đích [programming] (3)
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?