Topic Replies Activity
Dành cho những newbie hỏi những câu hỏi "Có nên học ở trường này, trường kia"

Mấy năm gần đây trên diễn đàn mình có rất nhiều câu hỏi kiểu như mình đã đề cập trên tiêu đề. Nhưng vì cảm thấy câu hỏi quá ngớ ngẩn nên chẳng buồn trả lời. Nhưng nghĩ cho cùng thì đó cũng là do các bạn còn trẻ, chưa có …

8 June 12, 2022
Chưa hiểu kết quả của công thức truy hồi 8 September 28, 2022
Làm thế nào để lấy phụ đề của video youtube và hiển thị nó riêng biệt? 2 September 28, 2022
Đọc số thành chữ (đến hàng tỉ) 1 September 27, 2022
Hỏi về code kiểm tra string có nằm trong array hay không 10 September 27, 2022
Vấn đề nghiêm trọng về android 3 September 27, 2022
Hỏi về docker basic 9 September 27, 2022
Xử lí String JS 4 September 27, 2022
Tối ưu bài toán tìm số nhỏ nhất có n chữ số khi cho trước tổng các chữ số 2 September 26, 2022
Tìm tài liệu hoặc keyword về việc tự xây dựng 1 web browser 2 September 26, 2022
Lỗi logo eclipse 1 September 26, 2022
Hỏi cách giải bài tập tính S = -1 + 2 - 3 + 4 + ... + (-1)^n * n 8 September 22, 2022
Hỏi về chức năng thêm phần tử vào cuối danh sách liên kết 5 September 26, 2022
Tính ép kiểu số thực như thế nào cho đúng? 2 September 26, 2022
Giúp đổi chỗ 2 giá trị trong list 4 September 26, 2022
Giúp sửa lỗi VSCode 2 September 25, 2022
Hướng dẫn làm bài OOP quản lý danh sách sổ tiết kiệm 13 September 25, 2022
Làm sao để chuyển DNH qua tiếng Việt? 3 September 25, 2022
Hỏi lời khuyên khi bị đuổi đại học 24 September 25, 2022
Muốn học lập trình thì phải chờ đến năm sau thi ĐH lại có muộn quá không? 37 September 25, 2022
Sử dụng hàm nào để gọi một object vào ra màn hình sence? 1 September 25, 2022
Topic giúp đỡ hỏi đáp tư vấn máy tính, laptop học lập trình 129 September 25, 2022
31 tuổi có nên chuyển nghề học lập trình? 53 September 25, 2022
27 tuổi muốn quay lại với code và nghề dev 18 September 25, 2022
Hỏi đáp phân tích thiết kế hệ thống thông tin 4 September 25, 2022
Tìm k số liên tiếp bắt đầu từ x sao cho tổng bằng n 3 September 25, 2022
Tại sao SAP giàu mà ngôn ngữ ABAP search google lại không có 6 September 25, 2022
Hỏi về nơi lưu trữ Project (Onedrive, Drive, ...) 6 September 24, 2022
Trend cloud hóa là gì, xu hướng đưa lên cloud nghĩa là như thế nào 13 September 24, 2022
Không thể in ra biến sum 2 September 24, 2022
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?