Topic Replies Activity
Dành cho những newbie hỏi những câu hỏi "Có nên học ở trường này, trường kia"

Mấy năm gần đây trên diễn đàn mình có rất nhiều câu hỏi kiểu như mình đã đề cập trên tiêu đề. Nhưng vì cảm thấy câu hỏi quá ngớ ngẩn nên chẳng buồn trả lời. Nhưng nghĩ cho cùng thì đó cũng là do các bạn còn trẻ, chưa có …

8 June 12, 2022
Chưa hiểu cách chương trình chạy 6 July 1, 2022
Trả list cho một model đã lấy thuộc tính từ các model khác trong asp mvc 3 July 1, 2022
Đồng bộ file ở máy tính với git 3 June 30, 2022
Cần tìm bài tập để luyện mảng javasctipt 2 June 30, 2022
Thắc mắc về event click trên table trong javaswing 3 June 30, 2022
Join trong asp.net mvc 3 June 30, 2022
Lỗi dùng không dùng được history trong React router 1 June 30, 2022
Tìm tài liệu, sách liên quan đến lập trình nhúng 7 June 30, 2022
Gọi data từ CSDL để hiển thị trong Index sau khi đã ghép 3 model nhập dữ liệu asp mvc 5 4 June 30, 2022
Cách tạo một IDE? 7 June 30, 2022
Lỗi không xác thực được số điện thoại trên Hackerrank 4 June 30, 2022
Nốt ruồi trên má mang ý nghĩa gì?
fun
4 June 30, 2022
Blockchain không cho xoá dữ liệu thì làm sao quản lý? 8 June 30, 2022
Lập trình chỉ là if else thôi ạ? 54 June 30, 2022
Liên kết 6 models vào một view, cho phép thêm và xem asp.net mvc 3 June 30, 2022
Cách để hiện status typing trong discord mà không cần làm gì (sử dụng ngôn ngữ javascript) 2 June 30, 2022
Vẽ đồ thị trên C++ 2 June 29, 2022
Chương trình con không nhận giá trị từ main 1 June 29, 2022
Dùng dịch vụ gì chuyển tiền online nếu như đang làm việc cho công ty tại nước ngoài? 4 June 29, 2022
Ubuntu bị đứng ở màn hình Grub mỗi khi khởi động 1 June 29, 2022
Lỗi Mapping trong Hibernate 14 June 29, 2022
Sử dụng các annotation để liên kết các bảng entity trong spring boot 1 June 29, 2022
Làm thế nào HR đánh giá được ứng viên khi cô ấy không biết gì về IT? 19 June 29, 2022
Hỏi về chuyển đổi kiểu dữ liệu và kiểm tra 2 June 29, 2022
Ngăn chặn spam insert mysql 4 June 29, 2022
Fix visual studio code tự động xuống dòng khi lưu 5 June 29, 2022
Câu lệnh postgres chậm, chiếm nhiều CPU 3 June 28, 2022
Chuyện hôn nhân
fun
4 June 28, 2022
Review thực tập tester ở BKAV 1 June 28, 2022
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?