dev chat


Topic Replies Activity
About the dev chat category 7 December 11, 2017
Tư duy lập trình kém phải làm sao? 44 November 16, 2019
Bài toán của học sinh tiểu học hay THCS gì đó 6 August 30, 2017
Học gì tiếp theo ạ? 5 November 15, 2019
Lập nhóm học lập trình ios (swift) 2 November 15, 2019
Hỏi về command trong C# 9 November 14, 2019
31 tuổi có nên chuyển nghề học lập trình? 47 November 14, 2019
Bắt đầu học lập trình nhúng như thế nào? 25 November 14, 2019
Lập trình web cần những gì 1 November 13, 2019
Tư vấn về Data Analyst 4 November 12, 2019
Tìm kiếm khóa học CoCos2dx C++ online miễn phí 1 November 11, 2019
Trái ngành theo lập trình được không 20 November 11, 2019
Nên liên thông đại học hay đi làm 14 November 8, 2019
Phỏng vấn, xin việc 4 November 7, 2019
Hỏi về CV xin việc 4 November 7, 2019
Có ai đã từng học ở iMIC cho em xin ít ý kiến đi ạ 12 November 7, 2019
Có nên sử dụng session hay bảng tạm database cho giỏ hàng trong Mvc 5 không? 5 November 7, 2019
Cơ hội học lập trình game, lập trình di động và đồ họa 3D 3 November 5, 2019
Lập nhóm cùng học JS 3 November 5, 2019
Giúp em giải đáp về job vào FPT 5 November 4, 2019
Định hướng làm nhà phát triển game 3 November 3, 2019
Lộ trình học viết app android or ios 1 November 2, 2019
Tuyển dụng lập trình IoT 2 November 2, 2019
Hỏi về chỗ thực tập Java ở Đà Nẵng 1 November 2, 2019
Học xong phần cơ bản của C thì nên học gì tiếp theo? 2 November 2, 2019
Điểm khác biệt giữa ngôn ngữ kịch bản và các ngôn ngữ khác? 5 November 1, 2019
Xin đánh giá về Green Academy 5 November 1, 2019
Hỏi vấn đề thực tập năm cuối 2 November 1, 2019
Muốn học lập trình Java thì cần có những kiến thức cơ bản gi? 22 November 1, 2019
Ôn thi lại đại học chuyên ngành IT 7 October 31, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?