dev chat


Topic Replies Activity
Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

Topic chung giúp các bạn tư vấn chọn trường. Mọi topic khác liên quan sẽ bị khoá và dời sang đây nhé :blush: Lại sắp tới một mùa tuyển sinh. Các câu hỏi thắc mắc về tương lai như thế nào, ngành nghề ra sao lại được mọi …

100 March 28, 2020
About the dev chat category 7 December 11, 2017
Sau khi update iOS 13 mình có học được tiếp iOS trên xcode 10.1 không? 4 March 28, 2020
Tầm quan trọng của lập trình trong ngành cơ điện tử 3 March 28, 2020
Tìm hiểu về hacking? 8 March 27, 2020
Hỏi về lộ trình học làm app 4 March 26, 2020
Nên tiếp tục với cntt hay dừng lại? 9 March 26, 2020
Hỏi về học phí ở học viện NIIT 3 March 26, 2020
Muốn trở thành software engineering thì cần biết những gì 11 March 25, 2020
Muốn học về auto tool thì nên học ngôn ngữ nào trước? 2 March 24, 2020
Việc làm của sinh viên mới ra trường 4 March 24, 2020
DevOps và Quản trị mạng 2 March 24, 2020
Chỉ cách học viết tool 6 March 22, 2020
Học back end phải bắt đầu từ đâu 2 March 22, 2020
Có nên chuyển react native sang android? 2 March 22, 2020
Cần tư vấn về con đường IT 9 March 21, 2020
Js nhảy sang C# winform 2 March 20, 2020
Học Django có cần học thêm các kiến thức front-end không? 2 January 1, 2020
Nên bắt đầu học spring từ đâu 12 March 19, 2020
Nên tìm hiểu về Spring boot trước hay Spring MVC trước? 1 March 19, 2020
Vừa học Zend framework, vừa học Symfony cùng lúc được không? 5 March 19, 2020
Hỏi về khoá đào tạo IT ngắn hạn 2 March 19, 2020
Hỏi về hướng đi của dev app 1 March 18, 2020
Hỏi về git pull 3 March 18, 2020
Chương trình nào để code HTML 5 nên sử dụng nhất? 17 March 18, 2020
Tự học lập trình nhúng nên bắt đầu từ đâu? 6 March 18, 2020
Hỏi về ngành Management information system 2 March 17, 2020
Review data ở malaysia 1 March 17, 2020
Tìm chỗ học online 4 March 17, 2020
Lập trình hướng đối tượng với C 6 March 17, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?