dev chat


Topic Replies Activity
About the dev chat category 7 December 11, 2017
Learning AI with Fuzzy Logic 3 July 12, 2024
Học viết code ở IDE nào là tốt nhất? Học unity thì nên học C# hay C++ tốt hơn? 4 July 12, 2024
Đam mê làm game thì nên học ngôn ngữ c++ hay c# 34 July 8, 2024
Có lẽ đã đến lúc lập trình viên nên học AI/ML 9 July 7, 2024
Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường 653 July 7, 2024
Bệnh động kinh và chuyện học lập trình. :))) 12 July 1, 2024
Hỏi vấn đề quy định hợp đồng lao động 9 June 27, 2024
Phỏng vấn C# hỏi gì? 5 June 26, 2024
Lời khuyên về con đường sự nghiệp của kỹ sư DevOps được chứng nhận AWS 2 June 21, 2024
Cần tham khảo kiến thức để apply Intern/Fresher Java 6 June 12, 2024
Cách nào quản lý source code tốt nhất cho các công ty Nhật 16 June 12, 2024
Các bước triển khai docker trên môi trường production 2 June 12, 2024
Hỏi về triển vọng iOS app dev 2 June 7, 2024
Tìm tài liệu AWS tiếng Việt 10 June 1, 2024
Ngành lập trình nhúng trong 4-5 năm tới còn có thể có cơ hội kiếm việc được nữa không? 5 May 28, 2024
Topic AMA (Ask me anything) Dat - DayNhauHoc Founder / Ex-Meta / Ex-Sea (Garena/Shopee) / Ex - tùm lum 40 May 24, 2024
Có nên chuyển ngành từ Dược sang CNTT? 20 May 16, 2024
Đi làm vào năm 3 đại học 8 May 10, 2024
Review khoá học chứng chỉ FE ở đâu tốt 6 May 10, 2024
Hỏi ý kiến về trung tâm Rikkei và Nodemy 20 April 21, 2024
Chuyện về chuyển server khi chuyển vị trí công ty 11 April 19, 2024
Tại sao có công ty lại tuyển intern liên tục, mỗi tháng lại thấy post tuyển? 5 April 19, 2024
Nên thiết kế dự án web nào để phù hợp với nhu cầu thị trường 6 April 10, 2024
Kinh nghiệm c++ 2 April 8, 2024
Ngày làm 8h nhưng phải tập trung và chỉ làm việc quan trọng! 4 April 7, 2024
Nên chọn framework frontend nào để dễ xin việc? 2 April 3, 2024
Nên học C++ hay Python? 4 April 1, 2024
Nên đi kinh tế hay công nghệ thông tin? 36 March 27, 2024
Khái niệm Use Case trong Clean Architecture 5 March 27, 2024
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?