dev chat


Topic Replies Activity
About the dev chat category 7 December 11, 2017
Hỏi ý kiến về trung tâm Rikkei và Nodemy 19 April 20, 2024
Chuyện về chuyển server khi chuyển vị trí công ty 11 April 19, 2024
Tại sao có công ty lại tuyển intern liên tục, mỗi tháng lại thấy post tuyển? 5 April 19, 2024
Topic AMA (Ask me anything) Dat - DayNhauHoc Founder / Ex-Meta / Ex-Sea (Garena/Shopee) / Ex - tùm lum 36 April 15, 2024
Nên thiết kế dự án web nào để phù hợp với nhu cầu thị trường 6 April 10, 2024
Kinh nghiệm c++ 2 April 8, 2024
Ngày làm 8h nhưng phải tập trung và chỉ làm việc quan trọng! 4 April 7, 2024
Nên chọn framework frontend nào để dễ xin việc? 2 April 3, 2024
Nên học C++ hay Python? 4 April 1, 2024
Nên đi kinh tế hay công nghệ thông tin? 36 March 27, 2024
Khái niệm Use Case trong Clean Architecture 5 March 27, 2024
Nên theo nhúng hay automotive? 11 March 27, 2024
Khi nhân viên gây thiệt hại thì cá nhân dev bồi thường hay công ty outsourcing bồi thường? 6 March 27, 2024
Khai "khống" số năm kinh nghiệm trên CV 5 March 25, 2024
Tìm tài liệu về winapi code C# 4 March 22, 2024
Cần tham khảo kiến thức để apply Intern/Fresher Java 5 March 10, 2024
Cần review khóa học "Build Responsive Real World Websites with HTML5 and CSS3" trên Udemy 8 March 12, 2024
Học công nghệ kĩ thuật cơ thì ra trường nếu muốn ngã theo lập trình game thì được không? 2 March 3, 2024
26 tuổi, đã làm trái ngành 1 năm, muốn quay lại chuyên ngành IT thì cần làm gì? 11 March 1, 2024
Xác định hướng học để code software, tool cho PC 11 February 22, 2024
Hỏi thông tin Fresher FPT 25 February 21, 2024
Tư vấn về nghề nghiệp khi sang tuổi 30 23 February 20, 2024
Lập trình java tại Trung tâm tin học Đại Học Khoa học tự nhiên 1 February 20, 2024
Hỏi cách học lập trình game mobile 8 February 18, 2024
Artificial Intelligent. AI? Who? 7 February 16, 2024
Thắc mắc CV apply fresher/junior có vấn đề gì không 14 February 16, 2024
Tài liệu, cách học css 15 February 16, 2024
Chia sẻ những sai lầm từng mắc phải trong ngành IT 11 February 15, 2024
Hỏi ý kiến học bổng tài năng Samsung 9 February 14, 2024
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?