dev chat


Topic Replies Activity
About the dev chat category 7 December 11, 2017
Tìm khóa học Front End cho người trái ngành HCM 1 October 30, 2020
Những thứ nên học khi theo hướng lập trình game với Unity? 4 October 30, 2020
Hỏi về ngôn ngữ lập trình 7 October 30, 2020
Nên lựa chọn Kotlin hay Flutter? 14 October 29, 2020
Tại sao .NET core chuyển sang mã nguồn mở? 5 October 29, 2020
Mọi người tư vấn chuyên ngành giúp em với 3 October 29, 2020
Liệu em có pass Fresher fpt software không? 33 October 29, 2020
Deploy Java web application lên host 1 October 29, 2020
Định hướng cho việc học CNTT ở trường ĐH không chuyên 22 October 27, 2020
Topic giúp đỡ hỏi đáp tư vấn máy tính, laptop học lập trình 12 October 26, 2020
Tư vấn về ngành cho sinh viên năm 2 1 October 26, 2020
Update lộ trình tự học của sinh viên Canada 8 October 25, 2020
Tự học Data Analyst 5 October 25, 2020
Tư vấn hướng đi 14 October 25, 2020
Xin kinh nghiệm setup development environment cho máy Windows 10 ở công ty 6 October 25, 2020
Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường 331 October 25, 2020
Học lập trình ở trường 61 October 25, 2020
Xin ý tưởng về bug esp8266 tự động bị disconnect internet khi đang hoạt động 8 October 23, 2020
Về việc công ty mua bảo hiểm cho nhân viên 7 October 23, 2020
Có nên học lên Kỹ sư công nghệ thông tin? 7 October 23, 2020
Tư vấn về học java web 9 October 22, 2020
Vấn đề xin thực tập, xin việc 5 October 22, 2020
Xin địa chỉ trung tâm học Kotlin tại Đà Nẵng 2 October 21, 2020
Xin tư vấn lập trình cho người trái ngành 16 October 21, 2020
Tạo ra một game với ý tưởng từ một bộ anime thì có vấn đề gì về bản quyền không? 4 October 21, 2020
Các project mình làm theo mẫu trên youtube có thể đem vô cv của mình khi xin việc không? 6 October 20, 2020
Năm 2, năm 3 ngành cntt học khó hơn năm nhất và dễ nản, nợ môn nhiều? 7 October 20, 2020
Cách học ngôn ngữ, công nghệ mới nhanh 5 October 20, 2020
Cách học cntt cho sinh viên năm nhất 3 October 19, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?