dev chat


Topic Replies Activity
About the dev chat category 7 December 11, 2017
Nên học sql database systems nào để dễ kiếm việc? 5 December 5, 2023
Muốn lập trình về game thì nên học phần nào của C++ tối ưu nhất? 2 December 5, 2023
Hỏi ý kiến về trung tâm Rikkei và Nodemy 17 December 5, 2023
Có nên học thêm về C# qua docs của Microsoft không? 6 December 3, 2023
Topic AMA (Ask me anything) Dat - DayNhauHoc Founder / Ex-Meta / Ex-Sea (Garena/Shopee) / Ex - tùm lum 35 December 1, 2023
Hỏi về trung tâm dạy nhúng 10 December 1, 2023
Hỏi về lộ trình học backend c# 2 November 20, 2023
Viết CV xin việc IT bằng tiếng Việt 17 November 19, 2023
26 tuổi có nên học theo lộ trình này không? 14 November 18, 2023
Sau khi học OOP cơ bản nên làm gì? 15 November 18, 2023
Bế tắc trong công việc 10 November 12, 2023
Hỏi về cơ hội khi học lập trình nhúng hoặc học tiếp C++ 4 November 10, 2023
Lựa chọn macbook để lập trình 9 November 8, 2023
Nên học game UNREAL không 3 November 7, 2023
Tài liệu, cách học css 8 November 6, 2023
Chỉ chuyên về lập trình C thì có xin được việc làm lập trình không? 8 October 30, 2023
Domain driven design vs Layered architecture 2 October 28, 2023
Viết document cho một project 4 October 24, 2023
2023 có nên học và làm Cobol? 22 October 20, 2023
Tuyển dụng Dev3 Fsoft 1 October 20, 2023
Tìm tool open source về quản lý test case và bug tracking 3 October 18, 2023
Các tài liệu về auto giả lập 9 October 16, 2023
BA chuyển về Dev? 2 October 16, 2023
Thực tập Android ở FPTS 7 October 11, 2023
Trở thành hacker từ con số 0 17 October 10, 2023
Mất bao lâu quảng cáo Google AdSense hiển thị trên web 9 October 2, 2023
Làm thế nào để học tốt được lập trình? 18 September 27, 2023
Học lệch giữa các môn lập trình 6 September 25, 2023
Review khoá học Reactjs anh Hậu Nguyễn 3 September 25, 2023
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?