dev chat


About the dev chat category (7)
Phỏng vần thực tập .NET (1)
Cần tìm người chung chí hướng "Embedded Engineer" (1)
Học assembly language từ đầu như thế nào? (13)
Em theo mảng website php-laravel có nên đầu tư khóa học oop c++ hay không? (2)
Hoang mang về công việc (2)
Tự học lập trình nhúng nên bắt đầu từ đâu? (5)
Hướng đi nào cho sinh viên sắp ra trường (2)
Học thiết kế đồ họa có cần phải có điều kiện? (2)
Một số môn cơ sở ngành computer science (1)
Trở thành hacker từ con số 0 (13)
Cũng hơn một năm rồi làm startup với anh em (2)
Học android từ năm 2 (2)
Java có thể không còn được thân thiện như trước nữa (19)
Xin tài liệu về tỉ lệ, phần trăm số người dùng Linux, IOS, Windows? (6)
Xin tài liệu về cách máy tính hoạt động, về hệ điều hành và về mạng (4)
Cách học và từ bỏ một thói quen? (5)
Xin định hướng học java web (1)
Chuyển lại accvip Codecademy (1)
Học IT nên theo Công nghệ phần mềm hay Hệ thống thông tin? (3)
Kinh nghiệm phỏng vấn về Java và full stack tại công ty Designveloper (8)
Xin định hướng cho sinh viên năm 2 Điện Tử (6)
Tại sao nói lập trình hướng thủ tục là top-down và hướng đối tượng là bottom-up (8)
7 việc liên quan đến IT nhưng không cần phải code (1)
Định hướng học lập trình website và mobile (6)
Xin Nhận xét về Dwarves Foundation (1)
Nên học tiếng Nhật hay tiếng anh? ( 2 ) (27)
Cách tự học lập trình hiệu quả hơn ở đại học? (1)
Share API 3000+ câu trích dẫn tiếng Anh (1)
Đi làm có dùng if, while, for, mảng....? (8)
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?