dev chat


Topic Replies Activity
About the dev chat category 7 December 11, 2017
Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây 199 June 2, 2020
Những khó khăn của sinh viên năm nhất ngành IT 19 June 1, 2020
Thảo luận về bằng cấp và tính thực dụng trên thị trường lao động ngành IT 3 June 1, 2020
Kĩ sư phần mềm không cần bằng cấp có xin được việc không? 17 June 1, 2020
Xin bài Test cho fresher 5 June 1, 2020
Khác biệt của Kĩ sư công nghệ và cử nhân công nghê 25 June 1, 2020
Học react.js rồi thì có cần học JQuery nữa không? 5 May 31, 2020
Tìm trang tuyển dụng uy tín cho IT 4 May 30, 2020
Tìm nơi mua các loại sách có liên quan đến CNTT 35 May 30, 2020
Tài liệu lập trình trên điện thoại 3 May 30, 2020
Cần học gì khi bắt đầu học lập trình game? 29 May 30, 2020
Có những trang nào về bài toán logic trong lập trình? 3 May 29, 2020
Update lộ trình tự học của sinh viên Canada 7 May 28, 2020
Theo hướng nhúng cho hệ thống auto thì phải tập trung vào gì (ngoài C) 3 May 27, 2020
Cần những kiến thức gì để xin việc khi học năm nhất cntt? 6 May 26, 2020
Học lập trình ra trường xin việc trái ngành có khó không? 2 May 26, 2020
Xin đánh giá về Green Academy 6 May 16, 2020
C có lý thuyết và thực hành dễ hiểu và đơn giản hơn không so với pascal? 4 May 25, 2020
Entry Test FPT C/Embedded 11 May 18, 2020
Lập nhóm học Python ở HCM 2 May 24, 2020
Lộ trình tự học lập trình web 9 May 23, 2020
Hỏi về sách học JSP/SERVLET 1 May 22, 2020
Tìm job C/C++ đang tuyển người 1 May 22, 2020
Phân vân, tìm hiểu về hướng đi 2 May 22, 2020
Cách tư duy thuật toán 19 May 21, 2020
Nên tiếp cận ngành IT theo cách nào thì khả năng ngôn ngữ có thể hỗ trợ mình tốt nhất? 13 May 21, 2020
Hỏi về trung tâm dạy lập trình web tại Hà Nội 3 May 21, 2020
Phương hướng học Java Web 4 May 20, 2020
Chỉ dùm cách học javascript hiệu quả nhất! 23 May 20, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?