dev chat


Topic Replies Activity
About the dev chat category 7 December 11, 2017
Chỉ có bằng Cao đẳng có dễ xin việc không? 12 January 25, 2021
Xin lộ trình để có thể làm phần mềm đơn giản 2 January 25, 2021
Review một vài công ty thực tập về web khu vực Hà Nội 1 January 24, 2021
Chuyên ngành kĩ thuật điện điện tử em cần học những kĩ năng gì? 33 January 24, 2021
Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường 341 January 23, 2021
Topic giúp đỡ hỏi đáp tư vấn máy tính, laptop học lập trình 26 January 22, 2021
Nên học MySQL, PostgreSQL hay SQL server? 3 January 22, 2021
Tại sao lại là Discourse mà không phải là Xenforo? 23 January 20, 2021
Định hướng học Mobile Developer 3 January 18, 2021
Có nên học ngành trí tuệ nhân tạo không? 7 January 18, 2021
Có những trang nào về bài toán logic trong lập trình? 7 January 15, 2021
Code kém thì phải làm sao? 12 January 15, 2021
Có cần học thêm mấy môn nền tảng ở trung tâm hay không? 8 January 15, 2021
Leetcode leetcode & leetcode? But Why? 3 January 15, 2021
How to be a good programmer? 18 January 15, 2021
Nghe nhạc để học và làm việc thế nào? 25 January 15, 2021
Học một ngôn ngữ mới 5 January 14, 2021
Hỏi về lập trình windows 3 January 11, 2021
Có nên đăng ký học Đại học khi đang có doanh thu 1200$ tháng 14 January 10, 2021
Tìm sách hoặc tài liệu về lập trình hướng đối tượng 4 January 10, 2021
Hướng dẫn newbie 4 January 12, 2021
Định hướng hướng học hệ thống nhúng 5 May 12, 2017
Muốn học lập trình thì nên học trung tâm nào ở HN? 1 January 7, 2021
Xin tư vấn ngành IT 9 January 7, 2021
Điểm khác nhau giữa data engineer, data science và data analyst? 4 January 7, 2021
Có nên theo phân tích malware không? 3 January 7, 2021
Lập trình đồ họa và thiết kế đồ họa khác nhau như thế nào? 2 January 5, 2021
Cách tạo ra một ứng dụng từ 1 ngôn ngữ lập trình? 50 April 7, 2019
Don’t/Do reinvent the wheel 9 January 3, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?