dev chat


About the dev chat category (7)
Điểm mạnh của webservice là gì? Khi nào thì dùng đến webservice? (7)
Xin tài liệu về Python từ cơ bản đến nâng cao, có thể sử dụng để làm việc (1)
Định hướng theo đuổi lập trình web (9)
Spring vs Play Framework, Framework nào đáng để lựa chọn cho Web App? (4)
Hỏi sách python cho beginner (3)
So sánh lập trình game và lập trình web (1)
Ngành lập trình game thì có sử dụng nhiều đến toán kiểu giải tích, xác suất thống kê, đại số tuyến tính không? (5)
31 tuổi có nên chuyển nghề học lập trình? ( 2 3 ) (46)
Làm sao để code thạo unity? (1)
Xin sách ngành thiết kế đồ họa FPT (1)
Cách làm một con drone đơn giản? (2)
Tôi học lập trình để làm gì? ( 2 ) (35)
Đặc thù làm việc các công ty IT bây giờ (10)
Nên theo Lập trình di động hay lập trình web? ( 2 ) (27)
Hỏi về kinh nghiệm học lập trình nhúng 8051 và tài liệu tham khảo (1)
Lập trình stm32f103c8 nên hay không dùng thư viện (3)
Tư vấn cho em lương của những anh chị IT mới ra trường? ( 2 3 4 ) (68)
Hỏi về mô hình Class Diagram Web bán giày (1)
Đi làm để học hay đi học rồi mới làm? (5)
Xin file json key có chứa google translate api (16)
học kiếm tiền online (6)
Dự định viết tutorial về java ( 2 ) (32)
Mua sách thuật toán, giải thuật (1)
Sách Ebook hay về thuật toán (gồm cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh) (9)
Kỹ sư xây dựng có khả năng học và chuyển nghề sang CNTT ở tuổi 29 không? ( 2 ) (31)
Dev thì chuyên tâm làm dev vậy (6)
Hỏi về có nên nhảy việc (2)
Thắc mắc về Java Persistence API! (1)
Sao mà form của diễn đàn này giống của daynhauhoc.com vậy? (3)
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?