Môn tổ chức và kiến trúc máy tính có quan trọng lắm không?

Dạ chào mọi người. Mọi người cho em hỏi không biết môn tổ chức và kiến trúc máy tính mình học có quan trọng lắm không ạ? Em gặp trúng ông thầy dạy chẳng có tâm tí nào @@. Muốn học cho pass thôi :’(

Cứ học đi nhé em, hồi còn đi học có những môn như đường lối, Mác Lê… cũng không biết có quan trọng lắm không mà vẫn phải học cho qua :))

Dạ em muốn hỏi mọi người xem sao.
Nếu chỉ học cho pass thôi thì em làm được. Nhưng sợ nó là môn quan trọng thôi ạ!

Môn nào cũng quan trọng chỉ lo bạn không chấp nhận tầm quan trọng của nó :smile:

1 Like

Nó giúp em hiểu về cách hoạt động của máy tính. Sau này nếu em đi làm sẽ gặp những vấn đề phát sinh dù em làm bên lập trình hay bên mạng hay bất kỳ công việc nào có liên quan đến công nghệ thông tin em nhé. Nên em cứ học đi. Biết đâu sau này e cần đến nó.

1 Like

Học để pass thôi thì được không ạ?
cần 5 điềm thôi @@

Lôi quyển sách ra hay vở ghi ra. Gạch dưới những ý chính. Soạn thành đề cương học thuộc lòng. 5 điểm bất chấp cái đề như thế nào.

Biết thêm thì tốt =)) cũng không quan trọng :smiley:

Điều cần nhớ là biểu diễn số: bù 2, floating/fixed point; lí thuyết tầng bậc bộ nhớ (memory hierarchy): các loại bộ nhớ như tape và cấu tạo logic của HDD và SSD :slight_smile: Còn lại bạn theo reverse engineering thì nó sẽ nói khác, kĩ sư vi mạch là khác, nếu không theo thì mấy cái còn lại ko khác gì trivia, một phần là do không đủ sâu.

Về hierarchy thì chắc phải tự đọc thêm.

p/s: floating point có thêm cái denorm nữa rất chuối, tức là số dạng +/-n/2^23.

1 Like

Gặp trong trường hợp Optimize nhé bạn, siêu hiếm.
Khi mà tốc độ thực thi không còn dựa trên tốc độ truy xuất đĩa cứng mà truy xuất theo RAM của CPU thì đoạn code của bạn phải viết sử dụng 16 thanh ghi của CPU (hay 8, 32,…) 1 cách hiệu quả, hạn chế truy xuất RAM. Giảm kiến trúc tối đa, lẫn lộn cho tất cả vào hàm main giống như mới bắt đầu lập trình. Đoạn code đó viết bằng Assembly.

Mình cũng nói là rất rất… hiếm gặp. Vì vậy mục tiêu học qua môn không sao.

1 Like

Chắc không kẹo đến mức bỏ luôn cả call overhead đâu :stuck_out_tongue: cái đấy (thường) không có bao lăm - trừ Fibo :smiley: Loop overhead đấy mới là khiếp khi dữ liệu nằm hết trong các thanh ghi. Còn có mem thì sẽ chậm hơn.

1 Like

A post was split to a new topic: Thắc mắc về khái niệm overhead

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?