Thi cuối kỳ kiến trúc máy tính

Dành cho 4 câu tiếp theo
Giả sử thời gian truy xuất của bộ nhớ chính cần 61 chu kỳ xung nhịp, số lệnh truy xuất bộ nhớ chiếm 22% tổng số lệnh. Hệ thống bộ nhớ sử dụng bộ nhớ đệm dữ liệu L1 với tỉ lệ miss (miss rate) là 11%. Tần số hoạt động của CPU là 1GHz.

Câu 23: Giả sử CPI lý tưởng là 2.5, bộ nhớ đệm lệnh L1 có tỉ lệ hit là 100%, hỏi CPI trung bình trong trường hợp này là bao nhiêu

a. 4 b. 3.9 c. 3.8 d. 1.5

Câu 24: Giả sử CPI lý tưởng là 2.5, giả sử không có bộ nhớ đệm dữ liệu và lệnh, hỏi CPI trung bình trong trường hợp trên là bao nhiêu

a. 74 b. 61 c. 77 d. 64

Câu 25: Nếu chúng ta thiết kế thêm bộ nhớ đệm dữ liệu L2 với tỉ lệ miss (miss rate) là 20% và hit time là 3ns, bộ nhớ đệm lệnh L1 có tỉ lệ hit là 100%. Với CPI lý tưởng là 2.5, hỏi CPI trung bình là bao nhiêu?

a. 1.6 b. 2.9 c. 3.1 d. 3.8

Câu 26: Bộ nhớ đệm lệnh L1 có tỉ lệ miss là 5%. Giả sử CPI lý tưởng là 2.5, speed up so với trường hợp không có bộ nhớ đệm?

a. 8 b. 9.2 c. 11 d. 12.3

Có bác nào đang học Kiến trúc máy tính giúp em giải 4 câu này với ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?