Khi nào dùng bù 1, bù 2 trong mã binary?

Khi nào dùng bù 1 , bù 2 vậy mọi người ? Và cho em hỏi thêm biểu đồ mà nhô lên là 1 xuống là 0 gọi là gì ( em search google hoài ko thấy ) ? Cảm ơn

Biểu đồ đó gọi là timing diagram

2 Likes

“Bên cạnh phương pháp bù 2, bù 1 cũng thường được sử dụng để biểu diễn số âm trong máy tính. Theo phương pháp này, bit cực trái (là bit nằm bên trái cùng của byte) được sử dụng làm bit dấu (sign bit - là bit tượng trưng cho dấu của số) với quy ước: nếu bit dấu là 0 thì số là số dương, còn nếu nó là 1 thì số là số âm. Ngoài bit dấu này ra, các bit còn lại được dùng để biểu diễn độ lớn của số.”

1 Like

Có thể trả lời là “khi đc yêu cầu” :slight_smile: chứ bù 1 có hai nhược điểm lớn: có đến hai số 0 và phải tính thêm một bước.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?