Xin tài liệu môn Kiến trúc máy tính

mọi người cho mình xin tài liệu môn Kiến trúc máy tính( tiếng việt).

1 Like

Bạn tham khảo xem
Kiến trúc máy tính

Thank bạn mình cũng đang cần hihi

Bạn tham khảo thử : https://drive.google.com/file/d/0B-Ntx1FQBbt2MTY2SXo3MERfV0E/view?usp=sharing

Bạn tham khảo nha: :blush:

Không biết bạn ở đâu? Học trường gì. Mình có quyển sách (giấy) kiến trúc máy tính của Nguyễn Đình Việt ĐHQG HN. Nếu cần mình có thể tặng

mình cũng đang cần ,mọi người ai có giáo trình hay slide share giùm dc k, chân thành cám ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?