Biểu diễn số nguyên âm thành số nhị phân

Biểu diễn số -125 ở dạng số nhị phân có dấu là làm sao ạ, em ko hiểu câu này

Để hiểu được câu này bạn phải hiểu qua một vài khái niệm như bù 2, mà bạn cứ vô đây tự tìm câu trả lời trước đã, nếu không hiểu thì hay quay lại hỏi thêm. :slight_smile:

4 Likes

ý câu này là biểu diễn số -125 bằng số bù 2 thôi phải ko anh

Đúng rồi. :slight_smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?