Nhận xét về số nguyên có dấu 16bit biểu diễn ở hệ 16 là e9ba(16)

Mọi người cho em hỏi cho số nguyên có dấu 16bit biểu diễn ở hệ 16 là e9ba(16) nhận xeys nào sau đây là đúng ạ

  1. biểu diễn sai
  2. không đủ 16bit
  3. bằng 1110 1001 1011 1011(2)
  4. là số âm

em xin cảm ơn

Là số âm chứ còn gì nữa.
image

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?