Category Topics

programming

Hỏi và thảo luận có liên quan trực tiếp đến lập trình
25953

randomq

Bạn có câu hỏi và không chắc nên hỏi ở đâu? Hãy hỏi ở randomq
6636

dev chat

Thảo luận quy trình thiết kế phần mềm, tài liệu, nghề nghiệp
6668

share

Các chia sẻ, hướng dẫn của DNH
356

fun

Khu vực giải trí. Post hình ảnh, video, nói chuyện linh tinh.
838

english

Ngữ pháp cơ bản và tiếng anh chuyên ngành CNTT
535

jobs

Dành cho nhân sự post công việc, cơ hội việc làm.
890

meta

Thảo luận chung về diễn đàn, cách tổ chức, cách hoạt động, và làm thế nào để cải thiện nó.
358

hacker news

Tất cả những gì mà bạn nghĩ những hacker khác cũng hứng thú
2113
79
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?