programming

Hỏi và thảo luận có liên quan trực tiếp đến lập trình

randomq

Bạn có câu hỏi và không chắc nên hỏi ở đâu? Hãy hỏi ở randomq

dev chat

Thảo luận quy trình thiết kế phần mềm, tài liệu, nghề nghiệp

jobs

Dành cho nhân sự post công việc, cơ hội việc làm.

english

Ngữ pháp cơ bản và tiếng anh chuyên ngành CNTT

fun

Khu vực giải trí. Post hình ảnh, video, nói chuyện linh tinh.

share

Các chia sẻ, hướng dẫn của DNH

meta

Thảo luận chung về diễn đàn, cách tổ chức, cách hoạt động, và làm thế nào để cải thiện nó.

hacker news

Tất cả những gì mà bạn nghĩ những hacker khác cũng hứng thú
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?