Sự khác nhau giữa hai thuật ngữ kiến trúc máy tính và tổ chức máy tính

computer-architecture

(Lê Huỳnh Phước) #1

Các anh\bạn cho em hỏi về sự khác nhau giữa hai thuật ngữ kiến trúc máy tính (computer architecture) và tổ chức máy tính (computer organization) ???
Em còn đọc sách và tìm hiểu nhưng vẫn chưa rõ…


(*grab popcorn*) #2

Kiến trúc giúp người ta hiểu hệ thống trông như thế nào.
Tổ chức giúp người ta làm thế nào để xây dựng hệ thống đó.

Kiến trúc giúp mô tả hệ thống đó là gì. What
Tổ chức giúp mô tả làm sao để xây dựng hệ thống đó. How

Một kiến trúc có thẻ có nhiều tổ chức khác nhau. Như Spectrum và Meltdown tại sao chỉ xuất hiện phổ biến trên Intel, trong khi AMD lại ít hơn, mặc dù cả 2 đềy có chung kiến trúc AMD64. Đơn giản vì hai thằng này có tổ chức khác nhau nhưng cùng xây dựng theo kiến trúc AMD64


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?