Hỏi về thực hiện lệnh mips trong môn kiến trúc máy tính

em cần hỏi trước, nếu report đề sai mà đề đúng thì em sẽ bị trừ số điểm của câu đó :(, plss help me


Question 15: (Incorrect)
Một cache ánh xạ trực tiếp 32KB có kích thước slot là 64 byte, thanh ghi địa chỉ là 32 bit, xác định tỉ lệ giữa các phần tag:index:offset (ví dụ 8:5:3) của thanh ghi địa chỉ.

Answer: 17:9:6

32 KB = 25 x 210 = 26 x 2x
=> index = 9
Slotsize = 64 (byte) => offset = 6
Register 32 bit => tag = 32 - 9 - 6 = 17


Question 16: (Incorrect)
Cho lệnh MIPS or $t2, $s2, $t2. Giả sử PC = 2044, $t4 = 89, $t1 = 218, $t2 = 123, lệnh thực hiện từng bước theo giải pháp đa chu kỳ (không có pipeline). Ý nào sau đây là SAI:

Select one:

  • Thanh ghi A = Regs[IR[25-21]] có giá trị 218 sau bước ID. (em chọn A)
  • Thanh ghi ALUO có giá trị là 251 sau bước EX.
  • Lệnh này thực hiện phép toán $t4 = $t1 + $t2.
  • Thanh ghi $t4 có giá trị là 251 sau bước EX.

Đề bài không cho thanh gi nào trong 3 thanh ghi t4, s2, t2 có giá trị là 218 => ý A sai


Question 5: (Incorrect)
Cho lệnh MIPS or $s1, $s2, $t0. Giả sử PC = 128, $s1 = 583, $s2 = 137, $t0 = 57, lệnh thực hiện từng bước theo giải pháp đa chu kỳ (không có pipeline). Ý nào sau đây là SAI:

Select one:

  • Thanh ghi A = Regs[IR[25-21]] có giá trị 137 sau bước ID.
  • Lệnh này thực hiện phép toán $s1 = $s2 + $t0. (em chọn B)
  • Thanh ghi ALUO có giá trị là 161 sau bước EX.
  • Thanh ghi PC = 2052 sau bước EX.

Lệnh này thực hiện phép toán s1 = s2 & s3

Instruction Example Meaning Comments
and and $1,$2,$3 $1=$2&$3 Bitwise AND

Cho lệnh MIPS and sub $t0, $t1, $t2. Giả sử PC = 2040, $t0 = 135, $t1 = 28, $t2 = -98, lệnh thực hiện từng bước theo giải pháp đa chu kỳ (không có pipeline). Giá trị của thanh ghi B sau bước ID là?

Câu này: em không biết là đề dạng này là mình làm theo thứ tự and rồi đến sub hay là sao ạ, vậy thì chỉ có pc thay đổi thôi ạ, các giá trị khác vẫn như nguyên hả??

Câu cuối là 5 bước đó
IR -> ID -> EXE -> MEM -> WB
Với R-type ins ta có inc $0, $1, $2
-> B = $2


16, 5 hai câu này có nhiều đáp án sai. Nên mình nghĩ đề sai thật.
Như 16 không cho giá trị t2 s2 thì sao mà tính? Vậy chả phải sai hết 4 câu sao?
tương tự câu 5. Chỉ có mỗi câu A đúng, B C D sai hết. Vậy đề chắc chọn câu đúng chứ không phải câu sai.

Câu 15 mình thấy cách làm bạn đúng luôn rồi. Nên cứ tự tin hỏi thầy thôi ._.

2 Likes

câu nào 5 bước b, chỉ có load word là 5 bước mà

Bỏ qua bước MEM, ko bỏ qua bước EXE

2 Likes

mh vẫn không hiểu là nếu đề cho kiểu “and sub” thì mình làm kkeuer gì, hay là thầy gõ thừa

1 Like

Oops, mình đọc thiếu chữ AND :flushed:
Xin lỗi bạn nhiều. Chắc mình nghĩ thầy gõ sai thật. Chứ sao có được cái lệnh đó nhỉ. Tại cho ý thầy là AND rồi SUB, khi đó qua 2 lần ID thì cũng không rõ là lần nào trong đề.

2 Likes

Cho lệnh MIPS and sub $t0, $t1, $t2. Giả sử PC=2040, $t0=135, $t1=28, $t2=-98, lệnh thực hiện từng bước theo giải pháp đa chu kỳ (không có pipeline). Giá trị của thanh ghi B sau bước ID là?

Chả hiểu đề này nữa

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?