Thắc mắc về khái niệm overhead

computer-architecture

(chu tước) #1

bạn ơi cho mình hỏi, mình đang thắc mắc về khái niệm overhead, bạn có thể giải thích giúp mình được không? đọc tài liệu thấy nhiều từ này mà không hiểu được :frowning:


Môn tổ chức và kiến trúc máy tính có quan trọng lắm không?
(rogp10) #2

Overhead là chi phí cho những thứ không đóng góp trực tiếp vào kết quả. Khó là ở chữ “trực tiếp”.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?