Hỏi về sách lý thuyết Kiến Trúc Máy Tính + Kỹ Thuật Số

Dạ cho em hỏi ở cộng đồng mình có anh/bạn nào có những cuốn sách hay về KTS cũng như KTMT cho em xin cái tên được không???

Computer Architecture - A Quantitative Approach - John L. Hennessy, David A. Patterson

Computer Organization and Architecture - William Stallings

Khi học môn này thì sách do thầy anh đề xuất. Còn 1 cuốn tiếng việt nhưng mà chả bao giờ đụng nên quên tên rồi.

3 Likes

Dạ em cảm ơn anh :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?