Có nên học kiến trúc máy tính ở kỳ 2 - năm thứ nhất

không biết năm 1 có học được môn này không mấy anh chị.

Năm một mới học đại cương và một ít về lập trình còn phần này hình như là năm hai.
Theo trí nhớ của 10 năm trước.

1 Like

môn đó 3 tín mà k biết có học nổi k, ai có kinh nghiệm môn này share em với

Môn này của BKHN thì không thấy ghi học phần học trước, chắc là được thôi :smile: cơ mà nói chung học trước chương trình chuẩn nhiều khi bất tiện, tốt nhất bạn thử kiếm lớp Kiến trúc máy tính nào đang dạy ở kì này nhảy vào học thử mấy buổi xem theo được k (hỏi hay mấy ông trong lớp đấy xem) , oke thì kì sau đăng kí :smile:

1 Like

hic, sao em k nghĩ ra nhỉ, giờ đk xong rồi mới đi chọn thầy, dốt quá :frowning:

1 Like

Cái này mình học năm 1

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?