change

Topic Replies Activity
Có nên chuyển ngành từ Dược sang CNTT? 20 May 16, 2024
26 tuổi, đã làm trái ngành 1 năm, muốn quay lại chuyên ngành IT thì cần làm gì? 11 March 1, 2024
Lời khuyên cho sinh viên năm 2 ngành Sinh học muốn chuyển ngành 17 June 9, 2023
Đánh giá về một số trung tâm đào tạo IT trực tuyến để chuyển ngang nghề IT 10 May 9, 2023
Học xong đại học giờ muốn chuyển sang học công nghệ thông tin thì làm thế nào? 9 April 11, 2023
Học lập trình cho người trái ngành 3 March 15, 2023
31 tuổi có nên chuyển nghề học lập trình? 58 February 4, 2023
Hỏi ý kiến về việc định hướng khi vừa mới chuyển ngành CNTT 4 March 17, 2017
22 tuổi chuyển sang IT liệu có thể? 13 November 17, 2022
Hỏi về định hướng sau khi tốt nghiệp đại học 1 September 3, 2022
Tư vấn cho người trái ngành 6 June 4, 2022
Hỏi về hướng chuyển từ lập trình viên sang ngành quân đội chính quy khi ra trường 1 December 2, 2021
Chuyển ngành: Học lập trình ở Trung tâm có ổn không? Trung tâm nào đảm bảo đầu ra? 2 November 25, 2021
Nên học ở đâu và hướng đi nào cho hợp lý? 4 October 24, 2021
Cần lời khuyên cho người học trái ngành 5 October 21, 2021
Cần chỉ dẫn những bước đầu tiên nghề lập trình 2 October 19, 2021
Bỏ việc để theo lập trình. Cần mọi người tư vấn giúp! 34 August 31, 2021
Bỏ ngành Viễn thông để theo Coding? 29 July 21, 2021
Tuổi 27, tiếng Nhật N2, tiếng Anh cơ bản còn có thể chuyển sang ngành IT không? 13 June 15, 2021
Kỹ sư xây dựng có khả năng học và chuyển nghề sang CNTT ở tuổi 29 không? 37 May 20, 2021
Sinh viên ngành kế toán bị buộc thôi học năm cuối có nên bắt đầu lại với ngành IT? 10 April 3, 2021
26 tuổi có thể chuyển ngành hay không? 2 February 23, 2021
Chuyển ngành IT ở tuổi 28 3 December 31, 2020
Muốn chuyển hướng sang Công nghệ thông tin khi sắp sang tuổi 23 11 December 24, 2020
Cơ hội việc làm cho người làm trái ngành IT 3 December 18, 2020
Phân vân lựa chọn theo học 1 trung tâm tại HN 15 October 21, 2020
Nhân viên kế toán có nên học lập trình để đổi nghề khi 38 tuổi? 11 September 3, 2020
27 tuổi sau khi chuyển ngành có nên tiếp tục theo nghề lập trình? 5 August 31, 2020
Sinh viên đang học 1 ngành khác không phải công nghệ thông tin nhưng muốn theo công nghệ thông tin thì có được không? 2 June 18, 2020
Có nên bỏ học năm 3 ngành khác để học cntt? 12 April 21, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?