Học lập trình cho người trái ngành

Mình là người trái ngành mình và minh muốn thử sức trong lĩnh vực CNTT. Mọi người có thể cho mình lời khuyên dược không ạ?

Bạn thử google/ xem youtube: Hướng dẫn tự học Python. Hoặc hướng dẫn tự học lập trình Web.
Nếu bạn có thể làm theo hướng dẫn thì bạn có khả năng học. Nếu bạn không thể hoặc không biết tìm thế nào thì bạn không có khả năng học CNTT.

4 Likes

thanks bạn. Mình sẽ thử xem

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?