age

Topic Replies Activity
26 tuổi, đã làm trái ngành 1 năm, muốn quay lại chuyên ngành IT thì cần làm gì? 11 March 1, 2024
Tư vấn về nghề nghiệp khi sang tuổi 30 23 February 20, 2024
26 tuổi có nên học theo lộ trình này không? 14 November 18, 2023
Hướng đi tối ưu để học web dev tuổi 24 6 May 17, 2023
25 tuổi có nên bắt đầu học lập trình không? Giúp đỡ định hướng về học tập 9 April 2, 2023
Học lập trình khi đã gần 30 tuổi và không biết tiếng Anh, không học hết cấp 3? 25 March 23, 2023
31 tuổi có nên chuyển nghề học lập trình? 58 February 4, 2023
27 tuổi muốn quay lại với code và nghề dev 19 November 20, 2022
27 tuổi đổi qua ngành IT có còn kịp 6 December 16, 2022
22 tuổi chuyển sang IT liệu có thể? 13 November 17, 2022
Chênh vênh tuổi 27 3 October 23, 2022
Muốn học lập trình thì phải chờ đến năm sau thi ĐH lại có muộn quá không? 37 September 25, 2022
30 tuổi - nên XKLD kiếm tiền hay tiếp tục lập trình 10 February 5, 2022
26 tuổi có nên học lập trình web? 6 December 19, 2021
27 tuổi bắt đầu theo CNTT có được không? 5 August 16, 2021
30 tuổi, thích CNTT có cách nào để học không? 8 July 16, 2021
30 tuổi học lập trình, thường mất bao lâu để kiếm một job fresher? 5 June 17, 2021
Tuổi 27, tiếng Nhật N2, tiếng Anh cơ bản còn có thể chuyển sang ngành IT không? 13 June 15, 2021
28 tuổi bắt đầu học lập trình có được không 14 June 10, 2021
Kỹ sư xây dựng có khả năng học và chuyển nghề sang CNTT ở tuổi 29 không? 37 May 20, 2021
Đã quá muộn để học lập trình? 20 May 4, 2021
Là một lập trình viên khi quá tuổi hết thời thì ta phải làm gì? 32 March 12, 2021
26 tuổi có thể chuyển ngành hay không? 2 February 23, 2021
Chuyển ngành IT ở tuổi 28 3 December 31, 2020
Muốn chuyển hướng sang Công nghệ thông tin khi sắp sang tuổi 23 11 December 24, 2020
29 tuổi có nên bắt đầu học java và lấy đó làm nghề nuôi thân 28 October 24, 2020
24 tuổi nhưng chưa xác định được đam mê thì nên làm gì? 8 October 15, 2020
Sau tuổi 27 - Liệu có quá muộn để tôi bắt đầu học lập trình? 3 September 16, 2020
28 tuổi liệu có quá muộn để bắt đầu lại? 15 September 8, 2020
Nhân viên kế toán có nên học lập trình để đổi nghề khi 38 tuổi? 11 September 3, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?