Cách post Code dùng Markdown trong Category Programming

Làm sao để có thể hiển thị syntax highlighting bằng markdown?
Các bạn phải đánh dấu ``` như ví dụ dưới đây

Chú ý, dấu ``` được tạo ra bởi nút nằm bên trái số 1 trên bàn phím, nút này sẽ là ~ khi bấm giữ Shift

Ví dụ cho C

Nội dung:

```
void main()
{

}
```

Và đừng quên ``` ở cuối

Kết quả

void main()
{

}

Ví dụ cho Pascal

Nội dung:

```
Program HelloWorld;
Begin
 WriteLn('Hello world!')
 {no ";" is required after the last statement of a block - 
  adding one adds a "null statement" to the program}
End.
```

Và đừng quên ``` ở cuối

Kết quả:

Program HelloWorld;
Begin
 WriteLn('Hello world!')
 {no ";" is required after the last statement of a block - 
  adding one adds a "null statement" to the program}
End.

Dấu ` đơn

Nếu chỉ muốn đổi màu một biến, hàm thì ta dùng dấu ` đơn, ví dụ a_variable

`a_variable`

Đã cho phép sử dụng hoặc bấm CtrlShiftC để format code. Ví dụ

printf("Hello Dạy Nhau Học");

Chỉ cần bôi đen và bấm CtrlShiftC là có ngay code đẹp.

Xem nội dung raw của post này bằng link sau

http://www.daynhauhoc.com/raw/112
35 Likes
Ý nghĩa của dấu ":" trong vòng for
Cần giúp đỡ về code trong python
Tại sao định dạng 1 lần thẻ <a href=""> lại định dạng cho tất cả
Tại sao code lại repeat?
Code ước số chung lớn nhất bị đứng
Code xoá k ký tự để xâu còn lại có giá trị nhỏ nhất bị exit code 201
Nên dùng câu điều kiện If-else đầy đủ hay chỉ dùng If?
Cần hỗ trợ khắc phục lỗi AttributeError: partially initialized module ‘threading’ has no attribute ‘Thread’
Lỗi có thể do jQuery
Hiểu bản chất tham chiếu trong python?
Lỗi printf chạy chương trình
Code DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà chỉ được 50% số test
Cần giải thích về bài tập C++ kết hợp struct và mảng
Xoay mũi tên khi bấm vào từng folder tương ứng
Giúp đỡ về lệnh if
Thắc mắc về giá trị trả về của hàm kiểu dữ liệu int
Hỏi về lỗi khi chạy code
Hỏi về bắt sự kiện phím mũi tên với lệnh pygame.event.get()
Liệu có thể load tất cả các file music một lúc, sau đó play 1 số file được không?
Lỗi "Unhandle exception: Stack overflow" khi chạy chương trình trên visual 2012
Code tính tích các số lẻ không ra kết quả
Tìm tổng của dòng lớn nhất
Tính tổng các giai thừa từ a đến b bằng for
Bài tập về nhân viên
Hỏi về cách chuyển hướng tới 1 trang web ngẫu nhiễn có trong danh sách
Lỗi hiển thị giao diện web trên Macbook và iOS
ERROR 2005 (HY000): Unknown MySQL server host '-P' (2)
Code vẽ hình chữ nhật rỗng bị sai
Gặp vấn đề khi chỉnh sửa source code game H5 để chỉ load dữ liệu trong local
Code tìm bội số chung nhỏ nhất và ước số chung lớn nhất của a và b bị sai
Sửa lỗi khai báo
Lỗi logic tìm số tự mãn có 2 chữ số
Gặp vấn đề khi làm tool đăng nhập vào Zoom bằng C#
Code bị lỗi [Error] ld returned 1 exit status
Vì sao có sự khác nhau khi thay đổi vị trí lệnh?
Trong java ngoài cách duyệt mảng bằng vòng lặp for, for each, while, do while thì còn cách nào không?
Cách để nhập xuất kí tự tiếng việt trong console (Visual Studio)
Chỉ được chọn tối đa 3 sở thích, nếu chọn hơn thì sẽ hiện alert "Không được chọn quá 3 sở thích"
Download numpy/arrayobject.h ở đâu?
Lỗi java.lang.NullPointerException khi thực thi PreparedStatement
Sửa lỗi overflow-y trong css
Hỏi về thread đồng hồ đếm ngược C++
Tính tổng các chữ số của một số
Tìm người gửi tiền vào nhiều ngân hàng nhất trong query
Góp ý code tạo list chứa các giá trị bình phương của các số từ 1 đến 20 và in 5 mục đầu tiên trong list
Chương trình đếm số chữ cái và chữ số trong câu bị sai
Tìm chuỗi con chung dài nhất
Prototype và hàm
Tại sao code này chạy quá lâu?
Lỗi không hiển thị kết quả
Code bị lỗi ở dòng if
Tìm số nguyên nhỏ nhất để tích chữ số bằng số nhập vào
Kế thừa và hàm dựng
Code JavaScript không tính chính xác được Modulo
Biến đổi từ tên và mã số sinh viên ra địa chỉ email
Code tìm kiếm tuần tự và tìm kiếm nhị phân
Tìm số đẹp thứ n
Bài toán tính số PI
Cách copy và dán code đúng quy định
Chuyển mã từ C++ sang C
Lỗi trên class c++?
Tại sao hàm xuất các phần tử của Queue không chạy đúng
Tìm UCLN & BCNN của số nguyên âm
Hỏi về cách xuất dữ liệu
Tính ngày tháng năm tiếp theo
Thắc mắc về việc truy xuất tới thành phần của biến trong private[class]
Lỗi mất ký tự đầu tiên sau khi xài cin.ignore() C++
Đoạn code lỗi Else if
Làm thế nào để tích hợp một app có sẵn vào firebase?
Mảng hai chiều C/C++
Tại sao không thể gán giá trị mới cho phần tử trong chuỗi?
Hoạt động của for
Hỏi sâu về việc return chuỗi trong hàm
Bài Tập 4 - Một vài bài tập thực hành! (Chương 2 ngôn ngữ C)
Cách lồng && và || vào nhau
Thu gọn bài phân tích 1 số thành các số nguyên tố
Code tính tổng 1 + 1 /2 + 1/3 + . . + 1/n cho ra kết quả sai
Điều kiện để không xảy ra trường hợp "_ _"
Chương trình cộng giây vào thời điểm hh:mm:ss không cộng được
Hibernate enable cached L2
Rút gọn phân số bằng python
Lỗi Microsoft.Net framework
Về đóng gói file jar
Java kết nối với cơ sở dữ liệu
Lập danh sách khen thưởng bằng oop
Lỗi error type, mong anh chị giúp đỡ
Cần giúp đỡ về jstree
In ra bị mất chữ trên jupyter notebook
Hỏi về cách cho led ngắt sau 1 time nhất định với (PICC)
Code trên Codeblocks luôn bị lỗi không tìm thấy thư viện iostream
Chương trình làm tròn số
Regex Ignore Order
Về việc in ra float chứa kí tự chữ
Khai báo biến để gọi hàm C
Code giống như bị trôi lệnh string khi xuất? Chạy bằng VS2013 thì bình thường nhưng qua VS2015 thì xuất hiện lỗi
[Video] Bài 01 - Giới thiệu C++ và Visual Studio
Tại sao dùng scanf trong Visual Studio bị báo lỗi và bắt phải dùng scanf_s?
Vấn đề bài tập C++
Viết hàm tìm địa chỉ của phần tử lớn nhất trong một mảng cho trước
Nhờ giải thích code ma trận xoắn ốc C++
Video Ngôn Ngữ C - 14 - Lệnh Switch với số nguyên
Thảo luận về cách sử dụng diễn đàn DNH
Bài này cần sửa như thế nào cho hợp lí?
Nhập N>2.Viết N dưới dạng tích các thừa số nguyên tố
Nhập N>2.Viết N dưới dạng tích các thừa số nguyên tố
[Video] C++ Bài 32 - Số ngẫu nhiên
Câu hỏi về thời gian thực hiện của mã (Execution time)
Hỏi ý nghĩa của kí tự @ trong c# và đoạn code dưới đây
Video Ngôn Ngữ C - 13 - Câu lệnh rẽ nhánh Else If
Video Ngôn Ngữ C - 25 - Dùng hàm getchar để nhập vào chuỗi có khoảng trắng
bài toán con Hậu sai ở đâu nhỉ .... :)
Video Ngôn Ngữ C - 15 - Lệnh Switch với ký tự
đạo hàm đa thức
Tài liệu lập trình C for newbie - Chương 1: Nền tảng để bắt đầu!
C++ Sự khác nhau giữa các câu lệnh so sánh
Thắc mác cách vẽ tam giác cân trên console
Xử lý số lớn - part1
Nhờ test giúp code số ngẫu nhiên (giống xổ số)
Code nhập vào 1 số N và đưa ra N số nguyên tố
Cách viết hàm dựng, copy constructor và assign operator(gán bằng)?
Code đưa vào switch case chạy không ổn định?
Sử dụng for để giải biểu thức tính tổng?
Thuật Toán Hamilton
Cách chuẩn hóa chuỗi - xóa khoảng trắng thừa
[Wiki] Các hàm xử lý chuỗi thông dụng trong C/C++
Cần góp ý về thuật toán và cách viết code cho người mới học C
Lỗi NullPointerException khi sử dụng con trỏ?
Học lập trình như thế nào với người mới bắt đầu?
Cách sử dụng kế thừa để xây dựng nên các lớp trong C++?
Không thể nhập giá trị vào struct?
Cách nhập xuất với file trong C++?
VideoNgôn Ngữ C - 17 - Vòng lặp: for
Cách khai báo mảng đa chiều?
Tìm điểm lồi có giá trị nhỏ nhất của mảng
Lỗi cannot convert parameter trong C
giúp đỡ bài toán c++
viết chương trình nhập vào số n,kiểm tra xem n có phải là số amtrong không?
Viết chương trình in ra một tam giác cân?
Video Ngôn Ngữ C - 13 - Câu lệnh rẽ nhánh Else If
Tìm kiếm find trong winform C++
Hướng giải quyết bài toán tô màu đồ thị
Fscanf chỉ đọc %s mà không đọc được %d?
Không thể build chương trình do lỗi đường link
sắp xếp tên theo alphabe trong Tiếng Vệt
Làm sao để post source code lên diễn đàn?
Tại sao kết quả lại ra 2 chữ số giống nhau?
Code Cpp này của em sai ở chỗ nào ạ?
Tìm kiếm 1 ký tự xem có nằm trong chuỗi hay không?
Tìm một số trong mảng 2 chiều c#
Hỏi chuỗi trong DevC
Lỗi memcpy.asm Unhandler string
Giải đáp thắc mắc dùm em về con trỏ cấp 2 và mảng 2 chiều
Tìm số lượng phân tử cực trị của ma trận
Compiler thông báo biến chưa được khởi tạo giá trị?
Kiểm tra dùm mình cái code này với
Cách bắt sự kiện keydown trong Java?
Kiểm tra xem các chữ số của số nguyên dương n có giảm dần/ tăng dần từ trái sang phải không?
Hỏi về cách hoạt động của vòng lặp for
Mọi người xem giúp em lỗi về cấu trúc tự trỏ ạ
Đọc và ghi dữ liệu sử dụng bộ nhớ đệm buffer
Hỏi về toán tử :: trong C++
Trao đổi về Nhibernate
Em bị lỗi gì mà khi chạy ct nó ko hiện ra kết quả mong muốn
Lỗi nhập xuất chuỗi trong C++
Lỗi 'base class undefined' và 'llegal member initialization' trong C++
Thay đổi cấu trúc câu lệnh python trên hệ điều hành Linux vs Window
Console.WriteLine("(x,y)=({0},{1})", x, y); có nghĩa là gì?
Lỗi biên dịch trong Visual Studio 2013 khi dịch project c++
Làm sao để câu hỏi của mình thu hút được nhiều views và mau có câu trả lời trên DayNhauHoc?
Chương trình đếm các số nguyên tố chạy bị lỗi
Thảo luận tìm cách hay cho bài tìm số lớn nhất, nhỏ nhất trong 3 số
Cách sử dụng hàm getopt() , nội dung trả về của hàm
Nhờ xem giúp cấu trúc HTML
Cách in kết quả của chương trình đếm số từ trong một file vào một file khác?
Bài này có cách vào viết ngắn gọn chỉ dùng vòng lặp for kết hợp printf thôi không?
Tai sao tôi vẫn bị lỗi khi hiển thị tiếng việt trên html
Tai sao tôi vẫn bị lỗi khi hiển thị tiếng việt trên html
Cần sự giúp đỡ về code này
Chuyển kí tự từ A-Z về nhị phân
Sắp xếp tăng dần các cầu thủ theo tuổi
Nhờ chữa lỗi sai của đoạn code về lớp giờ
Trợ giúp về tham số dòng lệnh trong C++
Giúp sửa lỗi Attempted to divide by zero trong c#
Lỗi expression must have a constant value
Cho em hỏi code này có sai chỗ nào không mà chạy không được?
Giúp đỡ bài tập C về xử lý ngày tháng năm
In bảng cửu chương theo sự lựa chọn của người dùng trong C (em mới dùng C)?
Vì sao mỗi lần nhập vào một chuỗi kí tự lại phải dùng lệnh fflush(stdin)?
Nhờ nhận xét chương trình tính lũy thừa
Cách hoạt động của for
Hỏi về vòng while
Code python chạy bị lỗi
Sắp xếp MẢNG, giải thuật sao cho đúng?
Shell window viết bởi c,c++
Cần lời giải thích về lỗi cơ bản trong C++
Cần giúp đỡ về hàm malloc trong C
Code tìm số Fibonacci thứ n ra kết quả sai ở số thứ 100
Nhờ sửa bài C giúp mình
Bài sắp xếp bị lỗi
Các bài viết thành viên mới của Dạy Nhau Học nên đọc
Nhập số nguyên dương n >10, tìm và hiển thị ra màn hình n số nguyên tố đầu tiên và tổng của chúng
Xuất ra màn hình bảng ASCII , gồm 2 cột ký tự và mã ASCII , yêu cầu tách ra thành từng trang
Poll : Bình chọn người nhận thưởng event mỗi tháng một cuốn sách ( tháng 3 )
Video Ngôn Ngữ C - 15 - Lệnh Switch với ký tự
tại sao đến hàm switch ko hiện kết quả ấn - hay + thoát luôn
Cần giải thích cách hoạt động của vòng for trong đoạn code sắp xếp
Printf sẽ in ra màn hình cái gì?
hướng dẫn đưa code lên
Hỏi về mảng char trong C++
Giải thích code loại bỏ phần tử trùng nhau của mảng trong C
Up load code lên diễn đàn bị lỗi
Mình đang học Lập Trình C Của Anh Đạt mình viết lại đoạn code này mà sao nó không chạy được ta
Lỗi SyntaxError: 'Non-ASCII character ', but no encoding declared
Mảng Struct trong C
BT lập trình quản lý sinh viên bị lỗi
Thắc mắc về biến trong java
Tính lãi 1 năm bằng C
Không nhập dữ liệu mà vẫn chạy hàm?
Hỏi hiển thị thẻ html trên trình duyệt
Vòng lặp do-while
Sự khác nhau giữa biến cục bộ động và biến cục bộ tĩnh trong c++
Mình mới học c, cần giúp đỡ
Hỏi về phần lấy dữ liệu từ sql vào phần mềm
Làm sao mình gọi được biến này?
Nhờ mọi người giải thích một đoạn code trong cpp
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàng và cột nhập từ bàn phìm
Tại sao giá trị của phần tử trong mảng bị thay đổi?
Lỗi lập trình JavaSwing trên Netbeans
Code đọc file python bị out of range
Objects and references in PHP
Đếm trong đoạn [a;b] có bao nhiêu số đối xứng
Trợ giúp ý nghĩa phương thức selecindexchanged trong C#
Thắc mắc ý nghĩa kí tự "```" dùng trong diễn đàn
Chương trình bị has stop working - DevC++
Hỏi cách hiển thị code đẹp trên DNH
Tại sao nó lại không ra 2.5 nhỉ mình chuyển về dạng số thực rồi
Làm thế nào để làm trồn số thực đến 2 chữ số thập phân
Lỗi khi dùng toán tử ? và :
Tại sao chương trình lại cho ra họ và tên null
Hỏi về cách free cho struct array
Hỏi về lỗi khi khai báo trong cặp ngoặc nhọn?
Thắc mắc về đoạn code sử dụng ++ prefix
Code đếm số lượng số âm, số dương và số 0 trong mảng không chạy được
Làm sao để tối ưu dòng code bắt phím này và giải thích!
Toán tử XOR trong C
Đọc file text trong giải thuật huffman bị mất kí tự
Giúp lỗi tạo quan hệ các bảng
Lỗi trong Code Blocks
Nhờ mọi người góp ý thuật toán
Hỏi về đoạn js này?
Hỏi về class trong python
Liệt kê số hoàn hảo trong mảng 2 chiều
Giải thích dùm mình code này với!
Code khi chạy không chạy vào lệnh if
Code Java của e sau khi Run lại chạy ra kết quả =0?
Tại sao code của người ta dùng hàm? Tại sao họ không đưa tất cả vào hàm main() cho ngắn gọn?
Xử lí input từ form dùng Javascript
Chương trình giải phương tình bậc 2 gặp lỗi tính delta khi nhập hệ số thực
Android Vs Sqlite với việc lưu link hình ảnh dùng picaso bắn ra listview bằng customer adapter
Nhờ xem giúp hàm in ra số nguyên tố trong mảng bị lỗi
Cho em hoi doan ma nay sao o cho nao vay? rat cam on cac bac
Code bị lỗi not declared in this scope
Tìm vị trí xuất hiện của kí tự giống nhau trong chuỗi bằng python
Viết hàm tính số lớn nhất trong 2 số
Về biến con trỏ và mảng 1 chiều
Hàm để hiện thị sách từ Bean,DAO,BO trong java
Thuật toán sai.... và không biết sai ở đâu
Truyền mảng cấu trúc vào hàm?
Giúp gà mới nhập hội
Tính tổng 1+1/2!+1/3!+...+1/n!?
Lỗi viết code c tính tổng và max
Lỗi chương trình chạy không dừng
Lỗi error: symbol not found!
Tại sao ép kiểu sang kiểu con trỏ char để ghi dữ liệu nhị phân vào tệp mà không được?
Cần giúp về Danh sách liên kết đơn
Hỏi về mảng 1 chiều trong Java
Ko biết có phải sai logic ko mà số ra to lắm ạ. giai thừa của các số nhỏ hơn và bằng 5
Code C phải nhập 2 lần mới hiện output
bài toán con Hậu sai ở đâu nhỉ .... :)
Làm sao lưu tài khoản vào file rồi lại truy xuất nó để kiểm tra được?
Cần giải đáp về EOF
Code chạy bị lỗi Unable to start program
Lỗi khi chạy code C++
Nhờ xem giúp code bài tập về struct
Chọn patient thì thay đổi address

Cho em hỏi cái Markdown là gì? Phần Ví dụ cho C và ví dụ cho Pascal là sao anh

4 Likes

cho pascal

```pascal
```
4 Likes

Test cái markdown gì đó phát :smiley:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()   {

     //Code in here;


}
2 Likes

test thử:

#include<iostream>
void main()
{
    // code is here
}
2 Likes
#include<>
#include<>
int main(){
printf("xinchao");
}
2 Likes
#include<stdio.h>
int main()
{
printf("Hello daynhauhoc.com");
return 0;
}

Genk post sai rồi. Nếu không được nữa thì bôi đen code rồi bấm Ctrl K

1 Like

Khi nào cần cứ mở tra coi :wink:

https://guides.github.com/features/mastering-markdown/

6 Likes

da biet roi ah cam on anh

1 Like
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc,char*argv[])
{
   // code is here
}
1 Like
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
main()
{
}
#include<iostream>
using namespace std;
main
{
}

#include <iostream> main() { cout<<"day nhau hoc"; }

Test test :mask:

$ SET SOURCEFORMAT"FREE"
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. qwerty.

PROCEDURE DIVISION.
DisplayPrompt.
  DISPLAY "testing dddddddddd".
  STOP RUN.

Ô thế là auto nhận dạng code à. Hay ghê

<android.support.v7.widget.Toolbar
  android:id="@+id/toolbar"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="?attr/actionBarSize"
  android:background="?attr/colorPrimary"
  app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay" />

Test thử

class MarkDownTest {
public static void main (String[]args) {
 System.out.println ("Test");
 }
}

Hay quá ad ơi ^^

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
cout << "Hello everyone :))";
return 0;
}
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?