meta


Topic Replies Activity
Meta để làm gì? 3 October 12, 2014
Tài khoản mình nó ra thế này là sao hả các sư huynh đệ? 6 September 22, 2019
Diễn đàn bị lỗi không thể đăng nhập qua facebook 8 August 27, 2019
Cần loại bỏ overlay ảnh cover - DNH 9 June 6, 2019
Làm sao để edit topic của người khác - Daynhauhoc 2 June 1, 2019
Cách post Code dùng Markdown trong Category Programming 60 March 4, 2019
DayNhauHoc có dark theme không? 4 April 29, 2019
[Request] Thêm kí hiệu toán học vào DNH 9 February 27, 2019
Có nên tránh sử dụng lmgtfy 35 February 15, 2019
Suggestion: Putting DNH's Discord Link in the Top of the Main Page 2 January 13, 2019
Diễn đàn bị lỗi trang trắng 6 January 11, 2019
Diễn đàn sinh ra để đặt câu hỏi 41 December 22, 2018
Chuyện những Topic hỏi lặp đi lặp lại 2 December 17, 2018
[Góp ý] Diễn đàn nên thêm menu hướng dẫn 5 October 15, 2018
Đề nghị mạnh tay với các thành viên chuyên đi hỏi bằng bài hình chụp code hoặc thiếu code 26 October 13, 2018
Thảo luận mã nguồn xây dựng Forum 4 October 3, 2016
Làm thế nào để đặt một câu hỏi thông minh? 2 August 17, 2018
BUG: Lỗi hiện hình rỗng sau khi đổi avatar 5 August 16, 2018
DayNhauHoc lỗi mất topic 18 August 16, 2018
PSA: Tính năng phân trang của DNH 3 August 14, 2018
Update diễn đàn và tắt plugin spoiler 2 August 11, 2018
Làm thế nào để XÓA TÀI KHOẢN đã đăng ký trên DNH? 6 August 6, 2018
Topic cho những ai muốn anonymous tài khoản - không nhận yêu cầu xoá từng bài viết 11 August 4, 2018
[Thông báo] Ban vĩnh viễn thành viên JOEY 98 August 4, 2018
Mời mọi người vào lại kênh chat DNH Discord sau sự cố ban hàng loạt 9 July 7, 2018
Tặng trước 50 thẻ điện thoại 20K cho thành viên DNH đã vào discord và ủng hộ game etheremon lần trước 14 June 18, 2018
Vietnamese slug cho Discourse 41 June 14, 2018
Cải tiến DNH thế nào đây? 30 June 11, 2018
Dạy nhau học chèn mã độc đào bitcoin? Mong các ad trả lời 25 June 5, 2018
Vào Discord DayNhauHoc 12 May 20, 2018
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?