meta


Meta để làm gì? (3)
Cần loại bỏ overlay ảnh cover - DNH (9)
Làm sao để edit topic của người khác - Daynhauhoc (2)
Cách post Code dùng Markdown trong Category Programming ( 2 3 4 ) (60)
DayNhauHoc có dark theme không? (4)
[Request] Thêm kí hiệu toán học vào DNH (9)
Có nên tránh sử dụng lmgtfy ( 2 ) (35)
Suggestion: Putting DNH's Discord Link in the Top of the Main Page (2)
Diễn đàn bị lỗi trang trắng (6)
Diễn đàn sinh ra để đặt câu hỏi ( 2 3 ) (41)
Chuyện những Topic hỏi lặp đi lặp lại (2)
[Góp ý] Diễn đàn nên thêm menu hướng dẫn (5)
Đề nghị mạnh tay với các thành viên chuyên đi hỏi bằng bài hình chụp code hoặc thiếu code ( 2 ) (26)
Thảo luận mã nguồn xây dựng Forum (4)
Làm thế nào để đặt một câu hỏi thông minh? (2)
BUG: Lỗi hiện hình rỗng sau khi đổi avatar (5)
DayNhauHoc lỗi mất topic (18)
PSA: Tính năng phân trang của DNH (3)
Update diễn đàn và tắt plugin spoiler (2)
Làm thế nào để XÓA TÀI KHOẢN đã đăng ký trên DNH? (6)
Topic cho những ai muốn anonymous tài khoản - không nhận yêu cầu xoá từng bài viết (11)
[Thông báo] Ban vĩnh viễn thành viên JOEY ( 2 3 4 5 ) (99)
Mời mọi người vào lại kênh chat DNH Discord sau sự cố ban hàng loạt (9)
Tặng trước 50 thẻ điện thoại 20K cho thành viên DNH đã vào discord và ủng hộ game etheremon lần trước (14)
Vietnamese slug cho Discourse ( 2 3 ) (41)
Cải tiến DNH thế nào đây? ( 2 ) (30)
Dạy nhau học chèn mã độc đào bitcoin? Mong các ad trả lời ( 2 ) (25)
Vào Discord DayNhauHoc (12)
Xin lỗi mọi người (2)
Không hiện login form của DNH trên chrome/coccoc (5)
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?