meta


Meta để làm gì? (3)
Cách post Code dùng Markdown trong Category Programming ( 2 3 ) (55)
Làm thế nào để đặt một câu hỏi thông minh? (2)
BUG: Lỗi hiện hình rỗng sau khi đổi avatar (5)
DayNhauHoc lỗi mất topic (18)
PSA: Tính năng phân trang của DNH (3)
Update diễn đàn và tắt plugin spoiler (2)
Làm thế nào để XÓA TÀI KHOẢN đã đăng ký trên DNH? (6)
Topic cho những ai muốn anonymous tài khoản - không nhận yêu cầu xoá từng bài viết (11)
[Thông báo] Ban vĩnh viễn thành viên JOEY ( 2 3 4 5 ) (99)
Đề nghị mạnh tay với mấy mem chuyên đi screenshot code (20)
Mời mọi người vào lại kênh chat DNH Discord sau sự cố ban hàng loạt (9)
Diễn đàn sinh ra để đặt câu hỏi ( 2 ) (39)
Tặng trước 50 thẻ điện thoại 20K cho thành viên DNH đã vào discord và ủng hộ game etheremon lần trước (14)
Vietnamese slug cho Discourse ( 2 3 ) (41)
Cải tiến DNH thế nào đây? ( 2 ) (30)
Dạy nhau học chèn mã độc đào bitcoin? Mong các ad trả lời ( 2 ) (25)
Vào Discord DayNhauHoc (13)
Xin lỗi mọi người (2)
Không hiện login form của DNH trên chrome/coccoc (5)
Không up ảnh được lên DNH (1)
Giới thiệu app discourse (8)
Không nên hướng dẫn hướng đối tượng cho học sinh lớp 10? ( 2 ) (27)
Nhờ góp ý form khảo sát để lọc mem (18)
Có thể chèn HTML tag vào comment được không? (6)
Có nên lục và trả lời lại các topic cũ (từ năm 2016) (9)
Làm sao để set background dynamic được (2)
"You are not permitted to view the requested resource." khi mở tab khác rồi quay lại tab DNH (4)
1 topic được closed là như thế nào ạ? (3)
Tài liệu miễn phí của daynhauhoc.com về sau có bị mất không? (1)
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?