Các bài viết thành viên mới của Dạy Nhau Học nên đọc

Để phục vụ cho các bạn thành viên mới hiểu rõ DNH và sử dụng DNH một cách hiệu quả @dqh đã tổng hợp các bài viết có ích.

sẽ cập nhật thêm…

Hy vọng danh mục trên sẽ giúp các bạn tiếp xúc với diễn đàn nhanh hơn và cùng nhau phát triển một cộng đồng CNTT/IT văn minh, vững mạnh.

Cảm ơn các bạn :smiley:
Thay mặt anh @ltd :sunny:

8 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?