Cách post Code dùng Markdown trong Category Programming


(Lâm Gia Khang) #38
int main()
{
 printf("Hello!");
 getch();
}

(Nguyễn Đăng Quang) #39

không hiểu lắm =.=

void main() {
   //code
}

(Lê Trần Đạt) #40

Thế là được rồi đấy :slight_smile:


(Nguyễn Đăng Quang) #41

Dạ em cảm ơn, lần đầu tiên em post bài trong DNH ạ :grinning:


(Jobs Apple Steve) #42

‘’’

genk

(Lê Trần Đạt) #43

phải thế này

```
code
```

(Jobs Apple Steve) #44

‘’’

genk

‘’’


(Jobs Apple Steve) #45

‘’’
var a=0;
var b=0;
alert(a+b);
‘’’


(Lê Trần Đạt) #46

Không phải nút đó, đó là cái nút nằm bên trái số 1 trên bàn phím đó.

nút ~ khi bấm giữ Shift


(Jobs Apple Steve) #47
var a=0;
var b=0;
alert(a+b);

(Jobs Apple Steve) #48

em lam duoc roi cam on anh nhieu lam a


(sang le) #50

test markdown cai

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  //printf("Hello world!\n");
  //for (int i=0; i < 10; i = i + 1)
  // printf ("%d ",i);
  int i=0;
  while (i < 10) {
    printf("%d ",i);
    i = i + 1;
  }
  return 0;
}

(Thắng Nguyễn) #51

##1.Test thử markdown

##1.Test thử markdown

printf(“Test thử markdown”);

printf("Test thử markdown");

(Quyen) #52
printf("Hello world")

(tuong lam) #53

thử text cái coi
#include
using namespace std;
void main()


(tuong lam) #54
void main(){
}

(Dat Thanh) #55

test thử

#include<iostream>
int main(){
cout<<"hello world"<<endl;
}

(Dat Thanh) #56
#include<iostream>
int main(){
cout<<"hello world"<<endl;
}

(hdt) #57
using System;
static void Main (string[] args)
{
   
}

(Quang Minh) #58

Bác cho em hỏi cách bình luận code như thế nào đấy ?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?