degree

Topic Replies Activity
Không học đại học chỉ đi học ở trung tâm khi có chứng chỉ IT, có xin được việc không? 19 May 17, 2023
Không có bằng cấp cao đẳng/ đại học có thể làm việc được không? 11 February 27, 2022
Có nên học thạc sỹ CNTT? 6 December 22, 2021
Không có bằng cấp 3, liệu học CNTT ở trung tâm xong sau này xin việc có nơi nào nhận không? 19 December 16, 2021
Xin lời khuyên tiền bối về vấn đề bằng cấp đại học 9 November 10, 2021
Học cntt ra trường có chú trọng kinh nghiệm hay bằng cấp không? 2 October 5, 2021
Xếp loại bằng ĐH có ảnh hưởng nhiều đến xin việc sau khi ra trường không? 13 January 25, 2021
Chuyện bằng cấp - bỏ đại học đi vào trung tâm học? 14 July 22, 2021
Làm việc mà không cần bằng đại học 8 July 11, 2021
Bằng đại học trung bình có ảnh hưởng gì nhiều đến sau này không? 2 June 7, 2021
Hỏi đáp về chứng chỉ và bằng cấp 2 March 27, 2021
Không có bằng đại học khi đi xin việc 17 February 25, 2021
Chỉ có bằng Cao đẳng có dễ xin việc không? 14 January 27, 2021
Không bằng cấp, có cơ hội để làm tester? 10 December 14, 2020
Hướng đi nào tốt cho người không có bằng THPT? 8 October 7, 2020
Chuyện bằng cấp trong ngành IT 15 February 5, 2018
Khác biệt của Kĩ sư công nghệ và cử nhân công nghệ 26 June 3, 2020
Kĩ sư phần mềm không cần bằng cấp có xin được việc không? 18 June 3, 2020
Thảo luận về bằng cấp và tính thực dụng trên thị trường lao động ngành IT 3 June 1, 2020
Bằng tốt nghiệp của trường Đại học FPT có giá trị hay không? Có đi xin việc được hay không? 3 May 16, 2020
Bằng giỏi có quan trọng không? 6 March 13, 2020
Chính quy và tại chức
fun
10 March 1, 2020
Không có bằng đại học - Làm sao để cho họ biết mình giỏi? 24 February 27, 2020
Chỉ có đến bằng thcs thì có thể làm fresher của FPT không? 5 November 4, 2019
Nếu tốt nghiệp với bằng loại khá trở lên thì liệu có tương lai không? 14 September 13, 2019
Yêu cầu bằng cấp khi làm chéo ngành 3 April 30, 2019
Học đại học nhưng không lấy bằng 11 December 27, 2018
Lợi thế của người có bằng đại học 21 September 17, 2018
Bằng cấp có ảnh hưởng đến việc thăng tiến trong nghề? 7 August 24, 2018
Bằng cử nhân hay kĩ sư có ảnh hưởng gì tới việc phát triển sau này không? 2 August 7, 2018
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?