Bằng đại học trung bình có ảnh hưởng gì nhiều đến sau này không?

Chào mn. Hiện tại em đang là sinh viên Toán tin năm 4 và đã đi làm về Web từ năm 3. Do quá ham việc nên em đã làm chểnh mảng việc học dẫn tới hiện tại GPA mới chỉ ở mức 2.3.Để lên được 2.5 lấy bằng khá thì em phải mất khá nhiều thời gian để cải thiện các môn. Vậy mọi người cho mình hỏi bằng trung bình có ảnh hưởng gì nhiều đến sau này không? từ chuyện thăng tiến,vào công ty như viettel, fpt, hay việc xin visa để làm bên nước ngoài có khó khăn gì không?

đi du học thì có cần, còn lại như đi du lịch, đi làm hay con đường thăng tiến đều không cần. xét những công ty chóp như TrustingSocial, WorldQuant, Anduin Transaction thì họ sẽ yêu cầu bằng cấp như thạc sĩ, hay các cuộc thi danh tiếng như acm, thì khi này sẽ cần tới điểm. nhưng vô được những công ty đó thì cũng không phải người thường rồi

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?