Học cntt ra trường có chú trọng kinh nghiệm hay bằng cấp không?

Cho e hỏi ạ cntt ra trường ngta chú trọng kinh ngiệm hay bằng cấp ạ

Có lẽ cậu nên thử search các câu trả lời khác trên diễn đàn và đọc xem :smile:
Ví dụ như câu trả lời này, có lẽ sẽ cho cậu biết thêm thông tin mà cậu cần tìm đó! :smile:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?