programming-center

Topic Replies Activity
Cần tư vấn trường hoặc trung tâm nào để học 14 March 5, 2022
Hỏi về khoá đào tạo IT ngắn hạn ở trung tâm 4 February 19, 2022
Review Trung tâm Tin học ĐH KHTN 2 January 27, 2022
Review về Arena multimedia Đà Nẵng 1 November 28, 2021
Chuyển ngành: Học lập trình ở Trung tâm có ổn không? Trung tâm nào đảm bảo đầu ra? 2 November 25, 2021
Nên học đào tạo từ xa hay học trung tâm? 5 November 24, 2021
Cần tư vấn về học lập trình game ở Biên Hòa, Bình Dương, Tp.HCM 4 November 22, 2021
Review trung tâm đào tạo t3h 2 November 21, 2021
Nên học Techmaster hay MindX? 9 November 7, 2021
Bắt đầu học lập trình từ con số 0 tại trung tâm được không? 2 October 20, 2021
Review các trung tâm Minh Phúc Software, Nodemy, ITplus, T3H, DevPro, VietPro 10 October 13, 2021
Nên học lập trình game ở VTC hay Aptech? 26 September 17, 2021
Hỏi về trung tâm dạy lập trình tốt ở Hà Nội 5 September 1, 2021
Bắt đầu học lập trình web từ trung tâm nào? 1 August 31, 2021
Review về trung tâm dạy lập trình Android 3 August 14, 2021
Tự học hay học ở trung tâm? 7 August 10, 2021
Xin đánh giá về Green Academy 8 August 8, 2021
Tư vấn học IT ở trung tâm 6 July 29, 2021
Chuyện bằng cấp - bỏ đại học đi vào trung tâm học? 14 July 22, 2021
Có nên bỏ đại học ngành ĐTVT để học ở trung tâm Codegym? 14 June 30, 2021
Ở các trường đại học ngoài HN, có thầy nào mở trung tâm dạy code không? 8 June 30, 2021
Tìm trung tâm đào tạo lập trình web python hoặc java tại HCM 12 June 18, 2021
Xin địa chỉ trung tâm học Kotlin tại Đà Nẵng 3 April 26, 2021
Tìm hiểu về học phí và uy tín của green academy VN 8 April 7, 2021
Review về trung tâm dạy android 3 April 5, 2021
Có nên học ở itplus academy không? 15 March 10, 2021
Có nên học thêm lập trình? 5 March 9, 2021
Chia sẻ suy nghĩ về việc học lập trình (ở trung tâm) 6 February 25, 2021
Xin ý kiến về Trung tâm đào tạo cntt hbc 3 February 11, 2021
Có cần học thêm mấy môn nền tảng ở trung tâm hay không? 8 January 15, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?