Bắt đầu học lập trình từ con số 0 tại trung tâm được không?

CHÀO MỌI NGƯỜI
Mình đang phân vân là người bắt đầu từ số 0 ( có khi là số âm luôn ) thì học lập trình ngay và luôn tại trung tâm được không ?
Tại mình tính đăng ký khóa FRONT END từ zero mà phần học phí và time học mình hơi phân vân .
TKS ALL !!!

được hay không thì còn phụ thuộc vào trường hợp cụ thể của mỗi người
và bạn đang phân vân giữa những sự lựa chọn nào? nếu bạn chỉ nghĩ ra được 1 sự lựa chọn là học trung tâm và không có một lựa chọn khác thì còn phân phân điều gì?
và bạn đã thử tự học chưa? tìm hiểu coi cái bạn muốn học nó như thế nào, gồm có những gì…???

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?