Phốt trung tâm Green academy

Bóc Green Academy hi vọng ad duyệt bài và được sự quan tâm của mọi người.

Em có đk khoá học lập trình android bên đây vào năm 2019( khoá android và c++ khá đắt tiền)

  • sau khi thống nhất lịch học và hoàn thành khoá cơ bản c++.
  • Đến lúc học khoá android thì bên đó không có giờ phù hợp.
  • và im hơi đến tận năm 2021 lúc này em đã đi làm hơn 1 năm ( và chị nhân viện gọi đó là chị có hỗ trợ cho em). Hỏi em có muốn học khoá expo react native nhưng em không đồng ý và chọn một khoá khác là ui ux. ( Khoá này bắt buộc biết Photoshop với AI nhưng lại không có test, gợi ý học thêm khoá bên trung tâm).
  • em nói cứ xếp cho em học tại vì không test thì vào học cũng được mà. cũng có thêm kinh nghiệm khác ngoài việc lập trình, thì chị phủi nói là em tự học xong rồi liên lạc lại với chị.
  • đến giờ em liên lạc thì chị nói rất nhiều và em cũng không trình bày được. Em chỉ nhớ câu “đó là chuyện của em” khi mới gọi vào ngày 28/05/2021

Một bài phốt có liên quan và nhiều người bị bị tình trạng tương tự.

DNH không phải là nơi để bóc phốt nên topic này bị close.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?