meta


Topic Replies Activity
Thảo luận mã nguồn xây dựng Forum 4 October 3, 2016
Làm thế nào để đặt một câu hỏi thông minh? 2 August 17, 2018
BUG: Lỗi hiện hình rỗng sau khi đổi avatar 5 August 16, 2018
DayNhauHoc lỗi mất topic 18 August 16, 2018
PSA: Tính năng phân trang của DNH 3 August 14, 2018
Update diễn đàn và tắt plugin spoiler 2 August 11, 2018
Làm thế nào để XÓA TÀI KHOẢN đã đăng ký trên DNH? 6 August 6, 2018
Topic cho những ai muốn anonymous tài khoản - không nhận yêu cầu xoá từng bài viết 11 August 4, 2018
[Thông báo] Ban vĩnh viễn thành viên JOEY 98 August 4, 2018
Mời mọi người vào lại kênh chat DNH Discord sau sự cố ban hàng loạt 9 July 7, 2018
Tặng trước 50 thẻ điện thoại 20K cho thành viên DNH đã vào discord và ủng hộ game etheremon lần trước 14 June 18, 2018
Vietnamese slug cho Discourse 41 June 14, 2018
Cải tiến DNH thế nào đây? 30 June 11, 2018
Dạy nhau học chèn mã độc đào bitcoin? Mong các ad trả lời 25 June 5, 2018
Vào Discord DayNhauHoc 12 May 20, 2018
Xin lỗi mọi người 2 May 5, 2018
Không hiện login form của DNH trên chrome/coccoc 5 April 22, 2018
Không up ảnh được lên DNH 1 April 14, 2018
Giới thiệu app discourse 8 March 21, 2018
Không nên hướng dẫn hướng đối tượng cho học sinh lớp 10? 27 July 7, 2016
Nhờ góp ý form khảo sát để lọc mem 18 March 7, 2018
Có thể chèn HTML tag vào comment được không? 6 March 6, 2018
Có nên lục và trả lời lại các topic cũ (từ năm 2016) 9 January 25, 2018
Làm sao để set background dynamic được 2 January 21, 2018
"You are not permitted to view the requested resource." khi mở tab khác rồi quay lại tab DNH 4 January 6, 2018
1 topic được closed là như thế nào ạ? 3 January 2, 2018
Tài liệu miễn phí của daynhauhoc.com về sau có bị mất không? 1 December 27, 2017
Một vấn đề làm mình xấu hổ: "khai quật mồ mả" (necroposting) 2 December 18, 2017
Mong admin DNH fix lỗi đăng nhập trên Chrome 6 November 28, 2017
Xuất hiện trang web clone DNH 10 November 23, 2017
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?