meta


Topic Replies Activity
DayNhauHoc có dark theme không? 4 April 29, 2019
[Request] Thêm kí hiệu toán học vào DNH 9 February 27, 2019
Có nên tránh sử dụng lmgtfy 35 February 15, 2019
Suggestion: Putting DNH's Discord Link in the Top of the Main Page 2 January 13, 2019
Diễn đàn bị lỗi trang trắng 6 January 11, 2019
Chuyện những Topic hỏi lặp đi lặp lại 2 December 17, 2018
[Góp ý] Diễn đàn nên thêm menu hướng dẫn 5 October 15, 2018
Đề nghị mạnh tay với các thành viên chuyên đi hỏi bằng bài hình chụp code hoặc thiếu code 26 October 13, 2018
Thảo luận mã nguồn xây dựng Forum 4 October 3, 2016
Làm thế nào để đặt một câu hỏi thông minh? 2 August 17, 2018
BUG: Lỗi hiện hình rỗng sau khi đổi avatar 5 August 16, 2018
DayNhauHoc lỗi mất topic 18 August 16, 2018
PSA: Tính năng phân trang của DNH 3 August 14, 2018
Update diễn đàn và tắt plugin spoiler 2 August 11, 2018
Làm thế nào để XÓA TÀI KHOẢN đã đăng ký trên DNH? 6 August 6, 2018
[Thông báo] Ban vĩnh viễn thành viên JOEY 98 August 4, 2018
Mời mọi người vào lại kênh chat DNH Discord sau sự cố ban hàng loạt 9 July 7, 2018
Tặng trước 50 thẻ điện thoại 20K cho thành viên DNH đã vào discord và ủng hộ game etheremon lần trước 14 June 18, 2018
Vietnamese slug cho Discourse 41 June 14, 2018
Cải tiến DNH thế nào đây? 30 June 11, 2018
Dạy nhau học chèn mã độc đào bitcoin? Mong các ad trả lời 25 June 5, 2018
Vào Discord DayNhauHoc 12 May 20, 2018
Xin lỗi mọi người 2 May 5, 2018
Không hiện login form của DNH trên chrome/coccoc 5 April 22, 2018
Không up ảnh được lên DNH 1 April 14, 2018
Giới thiệu app discourse 8 March 21, 2018
Không nên hướng dẫn hướng đối tượng cho học sinh lớp 10? 27 July 7, 2016
Nhờ góp ý form khảo sát để lọc mem 18 March 7, 2018
Có thể chèn HTML tag vào comment được không? 6 March 6, 2018
Có nên lục và trả lời lại các topic cũ (từ năm 2016) 9 January 25, 2018
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?