Diễn đàn bị lỗi không thể đăng nhập qua facebook

Ban quản trị sửa lỗi này nhé :kissing:

4 Likes

Tag @ltd để anh Đạt biết lỗi nè. :penguin:

6 Likes

Đúng rồi có issue với FB login, để anh check rồi fix asap!

5 Likes

Có vẻ cái domain daynhauhoc.com bị ai đó report với FB nên bị chặn mất tiêu :frowning:

https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing/?q=daynhauhoc.com

Để Đạt tìm cách unban trước cái đã.

6 Likes

anh @ltd làm trong fb nên chắc liên lạc nhanh =)))

4 Likes

A post was split to a new topic: Làm thế nào khi domain bị facebook block?


Lập topic mới thì cũng không đúng lắm, nhưng thôi kệ :kissing:

login được bằng facebook rồi nhé :slight_smile:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?