Chuyện những Topic hỏi lặp đi lặp lại

Mình tham gia diễn đàn cũng khá lâu và không ý kiến gì bên diễn đàn. Mình thấy khá buồn nhiều bạn Newbie thường không tìm kiếm thông tin trước khi tạo Topic mặc dù diễn đàn có tính năng đưa ra nhưng gợi ý tương tự. Cứ sau vài tháng lại có Topic xin định hướng Java, xin định hướng C#, xin định hướng lập trình về Web,… và mình nghĩ những bạn trả lời cảm thấy khá mệt :frowning: vì phải giải thích lại. Các bạn làm ơn hãy tập làm quen cách tìm kiếm thông tin trước khi nhờ người khá tư vấn để tránh mất thời gian người khác. Cảm ơn mọi người

5 Likes

Đúng là có những topic lặp lại nội dung y chang những bài đã có trước đó rồi. Nhưng chắc cũng phải thông cảm vì các bạn ấy là newbie có thể coi là còn nhiều bỡ ngỡ nên mới mắc sai lầm như vậy. Tuy nhiên mình thấy đa phần các bạn ấy chỉ mắc đúng một lần thôi và không có lặp lại

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?