DayNhauHoc lỗi mất topic


(!IsProgrammer) #1

https://daynhauhoc.com/t/can-1-tester-nao-do-test-app-cua-minh/64669

Đơn giản là topic trên mình đã đưa lên và một hôm quay lại đọc thì Oops! That page doesn’t exist or is private.


(Hung) #2

Không phải lỗi đâu, anh Đạt xoá theo yêu cầu của Joe đó.
Mình cũng bị xoá vài topics nè.

Làm mình nhớ...

Topic hỏi Python có bàn về em gái của HKBoy :sob:


(!IsProgrammer) #3

Xóa đi rất thiệt vì nếu topic nào có 1 câu trả lời rất quan trọng mà bị xóa thì …

(zalo desktop cũng là 1 phần mất công lưu file dữ liệu quan trọng lên đấy vì lười xài các dịch vụ lưu trữ dữ liệu và bị mất dữ liệu :pensive:)

facebook is the best because it never deletes any file or chat data


(anon10709737) #4

ăn nói cho cẩn thận vào :unamused:

Chắc do anh Đạt lỡ tay :thinking:


(Nguyễn Đình Anh) #5

Có thể là do Boss Đạt xóa nhầm
https://daynhauhoc.com/t/thong-bao-xoa-nham-tam-mot-so-topics/72105


(!IsProgrammer) #6

Sorry, you don’t have access to that topic!


(Nguyễn Đình Anh) #7

Do vụ Joe bắt phải xóa hết bài của ông ý đi, Boss Đạt gấp quá nên là xóa nhầm một vài topic và hiện đang đang khôi phục lại.


(Lê Trần Đạt) #8

Đã khôi phục topic này nhé, hôm trước xoá nhầm :frowning:
có tầm 1k topic có joe comment vào là bị xoá hết do Đạt để condition nhầm, tưởng đó là topic joe tạo, hoá ra là toipc joe comment.


(!IsProgrammer) #9

Em vẫn chưa vào đc/…


(Lê Trần Đạt) #10

hmm, anh phải vào db kiểm tra mới xem thử có phục hồi được không. Phục hồi bằng công cụ admin có vẻ không được.


(!IsProgrammer) #11

Mà cũng có khá nhiều topic cũng bị vậy


(Lê Trần Đạt) #12

Để tối nay về anh sẽ vào db recover lại một lượt xem sao. Sorry em nhé.


(Lê Trần Đạt) #13

Update: Tối mai xem tiếp nhé, tối nay vào xem bằng plugins để access db nhưng có điều bị lỗi gì đấy không xem được. Mai xem tiếp :frowning:


(!IsProgrammer) #14

Và tối nay a vẫn chưa sửa đc ạ?


(anon10709737) #15

Biết rằng anh Đạt bảo tối nay nhưng chưa chắc là tối nay thật :v Anh Đạt còn phải bận việc với công ty, vợ con, đời sống,… chứ. Chưa kể vấn đề trong topic không bị quá ảnh hưởng nặng nên tin mình là một ngày nào đó anh Đạt sẽ fix lỗi này


(*grab popcorn*) #16

Thấy bạn cần nên mình đã tạm giải quyết bằng cách move sang topic mới rồi (yên tâm là mọi thứ nguyên xi nhé :kissing: )
Của bạn đây:


(*grab popcorn*) #17

Giải quyết xong rồi nên mình close nha.
Mọi người thấy topic bị mất thì cứ liên hệ mình hoặc anh Đạt sẽ được khôi phục nhanh nhất có thể.


(Lê Trần Đạt) #18

Ahuhu về nhà mệt quá chưa giải quyết được lỗi này

Cảm ơn @drgnz nhiều :slight_smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?