Cảnh cáo việc flag hội đồng để gây rối thành viên khác trong DNH

Chào mọi người,

Hôm nay có chuyện khá nghiệm trọng lần đầu trong DNH đã xảy ra. Đó là có một bạn/nhóm bạn cố tính tạo nhiều account clone để flag một topic của bạn @TyE (Công cụ theo dõi và thống kê dịch bệnh Corona Smart Tracker (2019-nCoV hay Covid-19)) mà không có bất kì lý do nào. Dù đã được cảnh cáo nhưng các bạn vẫn tiếp tục flag bài.

Theo mình đây là hành động gây thù oán cho nhau và không tôn trọng người khác. Mặc dù DNH không có quy chuẩn về việc này. Nhưng đây là hành vi không chấp nhận được.

Thế nên, để ngăn chặn việc trên xảy ra lần nữa. Mình xin tạo topic thông báo với mọi người rằng bất kì hành vi nào tương tự như thế này. Bao gồm gây rối, trả thù hoặc không có hành vi tôn trọng người khác. Các mod sẽ tiến hành ban nick vĩnh viễn ngay lập tức. Đối với tài khoản ít hoạt động. Sẽ tiến hành loại bỏ ra khỏi diễn đàn.

Đối với các bạn gây rối hôm nay, tất cả các tài khoảng không có avatar đều bị loại trừ khỏi diễn đàn (trừ coderTapSu). Riêng 3 tài khoang còn lại (@coderTapSu, @ConKienVang, @lll ), các bạn sẽ bị ban 3 ngày và bị hạ một bậc user vĩnh viễn. Sau 3 ngày ban, các bạn sẽ được các mod theo dõi. Nếu tái phạm, ban vĩnh viễn và tiến hành loại trừ khỏi diễn đàn
image

Trân trọng,
Drgnz

Topic mang tính chất thông báo, để góp ý mời mọi người tạo topic khác

14 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?