Làm thế nào để đặt một câu hỏi thông minh?


(明玉) #1

Xin lỗi vì đã đào mộ, nhưng diễn đàn ubuntu-vn đã không còn hoạt động nữa nên đường link cũng đã chết theo, bài viết đó được copy khá nhiều nơi, trong đó có chỗ này là đầy đủ nhất và dễ navigate nhất: https://sites.google.com/site/hlinhlandocs/Home/đặt-một-câu-hỏi-thông-minh-như-thế-nào


Phân biệt 4 GenerationType
Có thể chạy ngôn ngữ C trong Visual Studio không ạ?
Thắc mắc về 3 dòng trong sách clean code
Làm chức năng chuyển đổi ngôn ngữ trên blogspot
Hỏi về cách show thông tin c# windows form
(*grab popcorn*) #2

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?