Vấn đề của fanpage Daynhauhoc

Chào anh @ltd,
Vài ngày gần đây fanpage của Daynhauhoc đăng 1 số post rất lạ lùng và không liên quan đến lĩnh vực trước giờ của page.
Mình muốn xác nhận lại là Daynhauhoc còn quản lí fanpage này nữa hay đã chuyển nhượng cho bên khác?

Cảm ơn anh.

Đây là ảnh chụp một số post gần đây:

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?