Cần loại bỏ overlay ảnh cover - DNH

Day nhau hoc (Chưa loại bỏ overlay)
Meta Discourse (Đã loại bỏ overlay)

3 Likes

Tại sao phải loại bỏ?

VD mình có ảnh cover có những chi tiết đẹp nhưng lại tập trung về phía dưới, lớp overlay nó lại che đi nên không còn thấy đẹp nữa

Thế thì đó là ảnh của bạn thôi, chứ mình là mình thấy overlay mới đẹp :))

1 Like

Lớp phủ bao giờ cũng đẹp hơn nhưng không phải tất cả ảnh đều phù hợp với nó, không có overlay như facebook thì nó sẽ đẹp và phù hợp với tất cả ảnh bạn cần đó

Mình thích có cái chọn Theme như meta nữa
Especially Facebook theme :smile:

Bạn cho mình hỏi cái Discourse bạn đang dùng như anh là thế nào vậy, Mình muốn dùng nó thì mình phải làm như thế nào.

Theo mình hiểu đây chỉ là một nên tảng, có thể coi là plug-in để chạy các website như dạy nhau học .vvv

Mình có search qua, thì thấy, yêu cầu server gì đó, mình chưa hiểu, mong bạn trả lời giúp mình.

P/S: Mình chưa học Discourse chỉ tình cờ được @drgnz giới thiệu và đọc qua thôi

1 Like

Cám ơn ban rất nhiều.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?