Vài năm nữa Dạy Nhau Học sẽ ra sao?

Xin chào. Chẳng qua là mình muốn các bạn dự đoán vài năm sau Dạy Nhau Học sẽ ra sao nhỉ?

  • Dạy Nhau Học sẽ phát triển, nhiều thành viên hơn, nhiều tính năng thú vị hơn.
  • Dạy Nhau Học sẽ trở thành trang Web được nhiều người biết đến, được nhiều thành tựu.
  • Dạy Nhau Học sẽ “kết thúc cuộc đời” của mình :smiley: (do anh Đạt bận công việc, già, … hay không có người quản trị thay thế?)
    Những điều trên do mình nghĩ ra :smiley: Dù có cái hơi ác tí nhưng các bạn thử dự đoán xem?
11 Likes

DNH sắp đóng cửa vì chưa đăng ký giấy phép MXH, chắc chỉ vài ba hôm nữa thôi, bác tính gì vài năm xa lắc :unamused:

5 Likes

Sẽ thành Dạy Nhậu Học hoặc Dạy Học Nhậu. Bởi vì xu hướng trên thế giới là sau Barcamp sẽ đến BeerCamp. Nếu đi dự các XXXConf/ XXXCon (conference) mà sau đó không có màn uống bia, đảm bảo là không có tay developer nào muốn tham gia cả.

Sau khi EclipseCon thì là cái này.

10 Likes

Cái gì cũng có bắt đầu - hoàng kim - kết thúc thôi.hehe. Vấn đề là thời gian bao lâu, đây là quy luật rồi. Chỉ hy vọng hiện tại dạy nhau học hoạt động tốt và đúng mục đích :grin:

3 Likes

Vãi :d :smiley:

3 Likes

daynhauhoc va^~n chua d-e^'n thoi hoang kim ne^n se~ chua ke^'t thu’c so’m d-a^u ^^

1 Like

người nước nào thế? :smiley:

3 Likes

ộ, phát triển ngôn ngữ teen à :smile:

2 Likes

:smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
Cái này là ngôn ngữ hình tượng nè

3 Likes

Ngày sẽ càng có sự cạnh tranh. Daynhauhoc sẽ hết giai đoạn hoàng kim khi có một đối thủ khác mạnh mẽ hơn cạnh tranh :slight_smile:
Nhưng quan trọng là có uy tín và hiệu quả. Daynhauhoc đang phát triển theo hướng đó.
Giống như stackoverflow khó mà thay thế được…

5 Likes

Các hãng beer, rượu sẽ liên hệ, quảng bá hình ảnh =))

1 Like

Đối thủ khác sẽ cạnh tranh với Dạy Nhau Học không ai khác sẽ là Dạy Học Nhậu :smiley: :smiley:

5 Likes

Dạy Học Nhậu :smiley: :smiley:

3 Likes

:joy::joy::joy: Hài…

3 Likes

sorry, tại cái unikey bị hư ^^

2 Likes

Mạnh như Google, Microsoft được không :)))

3 Likes

Chúng ta sẽ đưa daynhauhoc vang tầm thế giới. Thật không thể tin được
:smiling_imp:

1 Like

daynhauhoc.com hiện đang trong giai đoạn đào tạo “gà”. Vài năm sau anh @ltd sẽ thành lập công ty phân phối developers từ nguồn daynhauhoc.com mà ra :sweat_smile:

13 Likes

nói vậy thôi chứ biết đâu ngay ngày mai chị Đạt bắt a Đạt đóng cửa diễn đàn vì suốt ngày Học Nhậu…

3 Likes

Hay :smiley: :smiley: :smiley:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?