[Góp ý] Diễn đàn nên thêm menu hướng dẫn


(Phạm Vinh) #1

Mình thấy vẫn khá khó khăn để tìm kiếm những thứ cần thiết như markdown hay rules. Liệu mình có nên tạo 1 menu riêng cho những thứ căn bản này và để ở một nơi dễ tìm kiếm cho những bạn mới không anh @ltd?


(Nguyễn Đình Anh) #2

Thật ra thì mỗi khi lập tài khoản ở DNH thì sẽ có một cái Message với nội dung như sau:

https://daynhauhoc.com/guidelines
Link về Guidelines đầy đủ, nhưng quan trọng là người mới có đọc hay không thôi.


(Phạm Vinh) #3

Oh, mình vô lâu r nên không biết (hoặc không nhớ). Nếu cái link đó được để ngay trên giao diện dù sao vẫn dễ truy cập hơn cho mấy bạn mới. Còn nếu có mà không đọc thì đúng là thua thật rồi :slight_smile:


(Phan Bá Hải) #4

Hồi xưa vào DNH anh Đạt send một message “hướng dẫn sử dụng” khá dài, chứ không thấy con bot này. Chắc mới thêm :laughing:


(Phạm Vinh) #5

đúng rồi, mới check lại xong. Chúng ta lạc hậu quá rồi :smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?