BUG: Lỗi hiện hình rỗng sau khi đổi avatar


(HK boy) #1

Avatar tự động đổi thành rỗng sau khi mình đổi avatar, kể cả set avatar bằng local image hay Gravatar.

Lỗi này không phải chỉ có mình bị, có bạn @Asterick cũng dính vào lỗi này.

Mong anh Đạt @ltd xử lí bug này.


(anon10709737) #2

Dạo này thấy mọi người hay bị avatar thế thặc. @ltd anh xem xét kĩ vấn đề này nha!


(Lê Trần Đạt) #3

Bây giờ không đổi avatar nữa rồi à?


(anon10709737) #4

vẫn đổi được nhưng sau khi đổi thì bị lỗi! Anh thử đổi ảnh khác coi!


(!IsProgrammer) #5

Em cũng không đổi đc


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?