Làm sao để edit topic của người khác - Daynhauhoc

Thấy một số người có thể edit được topic người khác được ạ

Tích cực đóng góp cho DayNhauHoc để “lên hạng” (Trust Level). Đến mức nào đó thì sẽ có thêm quyền nhất định.
Hoặc được @ltd “đặc cách”.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?