math

Topic Replies Activity
Tên dãy số và số hạng tổng quát của dãy 8 October 4, 2020
Hỏi về thuật toán trung bình cộng 8 September 28, 2020
Xác suất thống kê dạng có điều kiện 3 September 16, 2020
Bài toán nguyên âm xác suất thống kê 3 September 10, 2020
Tại sao kiểm tra số nguyên tố phải kiểm tra đến căn bậc 2 của number? 11 August 25, 2020
Lỗi toán học - có sự nhầm lẫn của thầy cô 2 August 8, 2020
Mình đổi SS thành NN mới đúng phải không ạ 3 August 3, 2020
Phương pháp giải hệ thức truy hồi trong trường hợp hệ số bằng 0 6 July 25, 2020
Suy diễn trong mạng bayes 10 July 24, 2020
Hỏi về Extended Euclid Algorithm 6 July 5, 2020
Hỏi về phép toán trên đại số quan hệ 7 June 25, 2020
Thắc mắc về toán học trong Generative Adversarial Nets 2 June 8, 2020
Giải thích phép chia số nguyên âm trong toán rời rạc 3 April 14, 2020
Sử dụng phương pháp dây cung, tìm nghiệm gần đúng với sai số nhỏ hơn 10^-3 cho phương trình 3 April 9, 2020
Cho em hỏi công thức tính diện tích đa giác lồi khi đã biết tọa độ các đỉnh 6 October 4, 2017
Xin hướng xử lý bài tổ hợp này ạ 14 May 4, 2019
Toán về logic và mệnh đề 3 March 24, 2020
Câu hỏi phỏng vấn 19 February 26, 2020
Biểu diễn mệnh đề bằng logic vị từ 2 February 18, 2020
Có nên đọc cùng lúc nhiều loại sách Toán bằng tiếng anh? 5 February 18, 2020
Giải thích khái niệm toán 11 February 7, 2020
Hỏi về phép chọn trong xác suất thống kê 2 January 26, 2020
Tìm số nghiệm x thuộc [1,b] thỏa mãn x^2 đồng dư 1 mod p 6 January 3, 2020
Dùng karnaugh để xác định hàm logic Z phía dưới thay vì dùng bảng chân trị 2 January 2, 2020
Giải bài tập Toán rời rạc 9 December 12, 2019
Mệnh đề tương đương 1 December 12, 2019
Toán rời rạc: chia 1 bộ bài 52 quân 4 November 29, 2019
Quiz: Tìm số ngẫu nhiên 3 October 16, 2019
Đồng hồ đếm ngược JavaScript 4 October 13, 2019
Thắc mắc về oneway anova và dummy variable regression trong Machine Learning 1 October 13, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?