math

Topic Replies Activity
Lý thuyết toán về phương trình đồng dư 3 September 20, 2021
Hỏi tài liệu giải tích đa biến tiếng việt james stewart 3 July 17, 2021
Giúp giải thích công thức 3 June 27, 2021
Số phần tử của hợp các tập hợp 2 June 15, 2021
Xin mọi người giúp em với ạ! 3 June 2, 2021
Xin tài liệu học Toán để liên thông Đại học 3 April 4, 2021
Hỏi công thức tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng 5 March 22, 2021
Tâm sự về cách học Toán cao cấp 18 March 7, 2021
Đại số trừu tượng: vành 5 March 6, 2021
Tỉnh tổng các căn bậc i của số i (i từ 1 đến n) 3 January 16, 2021
Cho dãy số vô hạn 51, 53, 56, 60,… tìm ra chữ số 2019 7 December 25, 2020
Tại sao phải cần chuẩn hóa input (normalized input) 11 December 11, 2020
Công thức tính số các số chia hết cho x trong đoạn [L, R] 5 December 7, 2020
1 câu hỏi về logic 3 November 20, 2020
Học giải tích và đại số tuyến tính ra sao? 6 November 19, 2020
Sai số nghiệm theo sai số của tham số 5 November 17, 2020
Tên dãy số và số hạng tổng quát của dãy 8 October 4, 2020
Tính ma trận nabla bằng phương pháp gradient descent 6 October 3, 2020
Hỏi về thuật toán trung bình cộng 8 September 28, 2020
Xác suất thống kê dạng có điều kiện 3 September 16, 2020
Bài toán nguyên âm xác suất thống kê 3 September 10, 2020
Tại sao kiểm tra số nguyên tố phải kiểm tra đến căn bậc 2 của number? 11 August 25, 2020
Lỗi toán học - có sự nhầm lẫn của thầy cô 2 August 8, 2020
Mình đổi SS thành NN mới đúng phải không ạ 3 August 3, 2020
Phương pháp giải hệ thức truy hồi trong trường hợp hệ số bằng 0 6 July 25, 2020
Suy diễn trong mạng bayes 10 July 24, 2020
Hỏi về Extended Euclid Algorithm 6 July 5, 2020
Hỏi về phép toán trên đại số quan hệ 7 June 25, 2020
Thắc mắc về toán học trong Generative Adversarial Nets 2 June 8, 2020
Trái dấu chuyển sang tiếng Anh nói như thế nào? 3 May 7, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?