math

Topic Replies Activity
Tính cạnh bên hình thoi khi biết 2 đường chéo 14 April 15, 2022
Tại sao kiểm tra số nguyên tố phải kiểm tra đến căn bậc 2 của number? 14 April 11, 2022
Thuật toán tìm trị riêng và vecto riêng của ma trận 7 April 10, 2022
Hỏi công thức tinh phương sai của một dãy số thực 3 April 5, 2022
Nhờ giải hộ bài tập Xác suất thống kê 2 January 12, 2022
Tìm logarit modulo M (tính luỹ thừa có modulo) 2 January 8, 2022
Section 3.2.1.2 của "The art of computer programming" (part 2) 5 December 29, 2021
Học xác suất với cuốn *Probability and Measure* mà hơi khó nuốt 5 November 19, 2021
Tìm m để phương trình có đúng 3 nghiệm thuộc khoảng cho trước 3 November 12, 2021
Toán cao cấp có được dùng thường xuyên đối với programmer không? 3 October 18, 2021
Hỏi về ý nghĩa thực tiễn của phép nhân 2 ma trận 3 October 11, 2021
Các định nghĩa khác nhau của cây 2 October 5, 2021
Lý thuyết toán về phương trình đồng dư 2 September 20, 2021
Hỏi tài liệu giải tích đa biến tiếng việt james stewart 3 July 17, 2021
Giúp giải thích công thức 3 June 27, 2021
Số phần tử của hợp các tập hợp 2 June 15, 2021
Xin mọi người giúp em với ạ! 3 June 2, 2021
Xin tài liệu học Toán để liên thông Đại học 3 April 4, 2021
Hỏi công thức tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng 5 March 22, 2021
Tâm sự về cách học Toán cao cấp 18 March 7, 2021
Đại số trừu tượng: vành 5 March 6, 2021
Tỉnh tổng các căn bậc i của số i (i từ 1 đến n) 3 January 16, 2021
Cho dãy số vô hạn 51, 53, 56, 60,… tìm ra chữ số 2019 7 December 25, 2020
Tại sao phải cần chuẩn hóa input (normalized input) 11 December 11, 2020
Công thức tính số các số chia hết cho x trong đoạn [L, R] 5 December 7, 2020
1 câu hỏi về logic 3 November 20, 2020
Học giải tích và đại số tuyến tính ra sao? 6 November 19, 2020
Sai số nghiệm theo sai số của tham số 5 November 17, 2020
Tên dãy số và số hạng tổng quát của dãy 8 October 4, 2020
Tính ma trận nabla bằng phương pháp gradient descent 6 October 3, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?