Hỏi về việc tính giới hạn - giải tích 1

Ảnh chụp màn hình 2023-10-21 202522

Bài này là bài kinh điển, đáp số có luôn trên mạng nhé.

3 Likes

cảm ơn bạn thêm lần nữa nhớ =))

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?