Tìm m để phương trình có đúng 3 nghiệm thuộc khoảng cho trước

Em không biết trên diễn đàn mình có thể hỏi một bài toán lượng giác hay không. Nhưng nếu được thì em mong mọi người giúp em cách làm bài này với ạ

Em đã thử biến đổi phương trình như dưới đây, nhưng em chưa biết làm thế nào sau đó ạ

1 Like

Vòng tròn lượng giác :slight_smile: Khoảng cần xét chiếm 3 góc từ I đến III, nên pt bậc hai có 2 nghiệm pb. Mà \tan x = \tan(\pi+x) nên để pt ban đầu có 3 nghiệm thì nghiệm còn lại phải là…

6 Likes

t >= 0 thì có 2 nghiệm x thuộc góc I và III
t < 0 thì có 1 nghiệm x thuộc góc II
vậy pt f(t) kia phải có 2 nghiệm, 1 nghiệm âm và 1 nghiệm dương, hay delta > 0 và tích t1*t2 = c/a <= 0.

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?