Hỏi hướng giải của bài tập tìm tích phân hàm ngược

https://calculus.subwiki.org/wiki/Inverse_function_integration_formula
Có thể thấy là không cần xác định f^{-1}, chỉ cần nguyên hàm của f.

Tại sao: https://en.wikipedia.org/wiki/Integral_of_inverse_functions (xem đồ thị)

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?