Số nguyên tố không chia hết cho 2, 3, 5, 7 (từ hàng chục trở lên)

Mình đã tính nhiều số và thấy có một đặc điểm khá thú vị ở các số là số nguyên tố tính từ hàng chục trở lên đó là nếu nó không phải là số nguyên tố thì sẽ chia được ít nhất một trong 4 số trong tập hợp [2,3,5,7].

Đối với số nguyên tố thì không chia hết cho bất cứ phần tử nào trong tập hợp [2,3,5,7]. Mình search trên mạng và không thấy gì liên quan về thông tin này hết. Liệu mình có thể sử dụng vào trong thuật toán tìm số nguyên tố không? Mình không chắc về giả thuyết của mình cho lắm

1 Like

định nghĩa snt là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó vậy thì số nguyên tố hàng chục trở lên ko chia hết cho 2 3 5 7 đúng rồi @_@ Còn tuyệt diệu hơn snt > 10 nó cũng ko chia chết cho 2 3 4 5 6 7 8 9 luôn kìa…

2 Likes

Hàng chục trở lên là có tính luôn hàng trăm không bạn ?

Bạn tham khảo thuật toán sàng nguyên tố Eratosthenes đi. Nó sử dụng ý tưởng này đó.

2 Likes

Thử số 47477 đi:)) là biết nó dúng hay sai

Số nguyên tố thì không chia hết cho 2, 3, 5, 7 nhưng ngược lại, số không chia hết cho 2, 3, 5, 7 chắc gì đã là số nguyên tố :neutral_face:

Bạn học mệnh đề đảo chưa?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?