data-science

Topic Replies Activity
Data science & machine learning - kỹ năng hot nhất trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 2 November 22, 2022
Hướng học backend web hay data sciences trong tương lai phát triển mạnh hơn? 3 April 19, 2022
Về khóa học Data Science 7 October 20, 2021
Mời tham dự webinar "Data Science: Hiểu đúng - Lựa chọn đúng" của TMA Solutions 2 July 29, 2021
Tự học Data Analyst 6 May 20, 2021
Tìm tài liệu Data Science của Đại học KHTN Hà Nội 3 April 4, 2021
Xin review về khoá học Data Science 1 February 27, 2021
Học Data science nên chọn khóa học nào? 2 February 24, 2021
Điểm khác nhau giữa data engineer, data science và data analyst? 4 January 7, 2021
Con đường đi cho ngành khoa học dữ liệu 10 November 16, 2020
Hỏi về việc đi thực tập Data Science 2 August 27, 2020
Nên học ngành Khoa học dữ liệu hay Hệ thống thông tin quản lý? 3 August 23, 2020
Khác nhau giữa Hệ thống thông tin và Khoa học dữ liệu 2 August 19, 2020
Tương lai về data? 5 August 16, 2020
Data Analyst là gì? Data Scientist là gì 1 June 20, 2020
Ngành Data Science có phát triển trong tương lai không, và cần học những gì? 12 May 2, 2020
Hỏi về ngành data science 6 February 22, 2020
Xin gợi ý tài liệu học Python liên quan tới Khoa học dữ liệu 5 January 19, 2020
Nên theo KHDL hay KHMT? 2 August 12, 2019
Senior Data Scientist & Machine Learning Engineer now hiring! 2 January 10, 2019
Làm thế nào để tạo ra dữ liệu lớn với hàng trăm triệu bản ghi? 9 December 7, 2018
Fresher Data Science/AI/ML/Blockchain wanted - TMA Solutions 2 August 15, 2018
Theo data science thì nên học ngành nào? 3 April 11, 2018
TOPICA AI LAB tuyển thực tập sinh học tập và nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo 2 September 6, 2017
Có chương trình nào ở Việt Nam dạy về Data Scientist không? 9 August 11, 2017
Tìm bạn ở Hà Nội cùng học về Data Science 7 February 25, 2017
Tìm hiểu về lĩnh vực Data Engineering và Data Science với Grokking Data Demo Day 2 August 1, 2021
Xin tư vấn về Khoa hoc dữ liệu 5 February 12, 2016
Machine Learning Scientist 3 July 3, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?