data-science

Topic Replies Activity
Con đường đi cho ngành khoa học dữ liệu 10 November 16, 2020
Tự học Data Analyst 5 October 25, 2020
Hỏi về việc đi thực tập Data Science 2 August 27, 2020
Khác nhau giữa Hệ thống thông tin và Khoa học dữ liệu 2 August 19, 2020
Tương lai về data? 5 August 16, 2020
Data Analyst là gì? Data Scientist là gì 1 June 20, 2020
Thực chất Big Data không phải nói về Data? 1 June 17, 2020
Ngành Data Science có phát triển trong tương lai không, và cần học những gì? 12 May 2, 2020
Hỏi về ngành data science 6 February 22, 2020
Xin gợi ý tài liệu học Python liên quan tới Khoa học dữ liệu 5 January 19, 2020
Senior Data Scientist & Machine Learning Engineer now hiring! 2 January 10, 2019
Làm thế nào để tạo ra dữ liệu lớn với hàng trăm triệu bản ghi? 9 December 7, 2018
Fresher Data Science/AI/ML/Blockchain wanted - TMA Solutions 2 August 15, 2018
TOPICA AI LAB tuyển thực tập sinh học tập và nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo 2 September 6, 2017
Tìm bạn ở Hà Nội cùng học về Data Science 7 February 25, 2017
Xin tư vấn về Khoa hoc dữ liệu 5 February 12, 2016
Machine Learning Scientist 2 September 16, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?