Học Data science nên chọn khóa học nào?

em là sv năm nhất đang tìm hiểu về data engineering, và đang bắt đầu học python.Thì giữa datacamp, udemy, coursera, codecademy, blabla, em nên chọn web nào là hiệu quả và tiết kiệm nhất ạ, em cảm ơn

Bắt chước mình đi, học hếttttt. ghostheart

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?